Menu Zavrieť

Integrácia OS Linux do Active Directory, Konfigurácia klienta Pidgin pre OCS

Integrácia servera s OS Linux do Active Domain
 
Po vykonaní týchto krokov sa dosiahne plnohodnotná integrácia systému Linux vo Windows Active Domain. Používatelia OS Linux sa budú môcť prihlasovať cez Username a Password ako členovia AD.
Tento návod sme vykonávali s použitím operačných systémov Windows server 2008 R2 a Linux Debian.
Konfigurácia
Chceme používať Windows Active Directory Server 2003, tak aby autentifikoval používateľa, ktorý používa OS Linux. Potrebujeme na to nástroje WindBind a Samba, kvôli prihláseniu UID a GID.
Pri konfigurácií používam tieto príkladne názvy :
·     NETBIOS Workgroup: MSWRKGRP
·  Domain name: example.com
·  Fully qualified hostname: msads.example.com
·  User name defined in ADS: jdoe
·  User password: jdoe123
·  User primary group: winusergrp
·  Administrator name: Administrator
·  Administrator password: SuperSecret
Kerebros
Konfiguračný súbor sa nachádza :  /etc/krb5.conf
Jeho konfiguračný popis by mal vyzerať nasledovne :
[libdefaults]
 default_realm = EXAMPLE.COM
 
[realms]
 EXAMPLE.COM = {
  kdc = msads.example.com
 }
 
[domain_realms]
 .kerberos.server = EXAMPLE.COM
 
Kerebros vyžaduje synchronizáciu času medzi počítačmi v doméne. Bez synchronizácie systémového času registrácia do domény neprebehne.
Nswitch
V konfiguračnom súbore  /etc/nsswitch.conf nastavíme :

passwd:        files    winbind

 
shadow:        files    winbind 
group:        files    winbind 

 

 
Môže sa vyžadovať spustenie príkazu ldconfig , aby sa nastavili knižnice Windbind.

# ldconfig -v | grep winbind

 

 

 
Samba
Global sekcia z konfiguračného súboru smb.conf :

[global]

 
workgroup = MSWRKGRP 
realm = EXAMPLE.COM 
preferred master = no 
server string = Samba Server 
security = ADS 
encrypt passwords = yes 
log level = 3 
log file = /var/log/samba/%m 
max log size = 50 
winbind separator = + 
winbind use default domain = yes 
printcap name = cups 
printing = cups 
idmap uid = 10000-20000 
idmap gid = 10000-20000 
winbind enum users = yes 
winbind enum groups = yes 
template homedir = /home/winnt/%D/%U 
template shell = /bin/false 
add machine script = /usr/sbin/useradd -d /var/lib/nobody -g 100 -s /bin/false -M %u 
password server = msads.example.com 

 

 
Prednastavenou hodnotou vo Windbind separator je „-“, je potrebná zmena na „+“.
Ethernet
V konfiguračnom súbore /etc/resolv.conf je potrebné nastaviť ADS server ako jeden z DNS serverov, aby bolo povolené pre Linux nájsť Kerebros a LDAP servre na ADS. Overíme nastavenia s Ifconfig a nsLookup.
Pripojenie do domény
Najprv je potrebný reštart siete a služieb Samba :

# service network restart

 
# service smb restart 

 

 
Overíme, či smbd a nmbd  bežia s :

# ps e

 

Skúšame pripojiť do domény :

 

# net ads join -S msads.example.com -U Administrator%SuperSecret

 

Alebo

 

# net ads join -U Administrator%SuperSecret

 

 

 
Na výstupe by sa mala zobraziť správa :
"Joined LINUX1 to realm EXAMPLE.COM"
Následovne by už malo byť možné voliteľné spustenie Windbind Daemona pre monitorovanie chýb :

# winbindd -d 10

 
# tail -f /var/log/messages 
# wbinfo -u 
# whinfo -g 
# getent password 
# getent group 

 

 
S týmito utilitami je možné sledovať mená používateľov, a skupiny v doméne do ktorej sme sa práve prihlásili. Používateľ MSWRKGRP+jdo a skupina MSWRKGRP+winusergrp by mali byť v tomto zozname.
 
 
 
 
 
 
 
 
Komunikačný klient Pidgin
 
Pre čiastočnú kompatibilitu operačného systému linux s kominikačnou platformou Office Communcations Server je vhodný linuxový komunikačný klient Pidgin.
 
Tonto manuál je určený pre Debian. Pomocou rozšírenia SIPE je možné klienta pripojiť do OCS. Čiastočná kompatibilita s OCS je spôsobená tým, že pidgin slúži iba ako IM klient. Preto po pripojení bude možné realizovať iba komunikáciu pomocou správ a nebude možné využívať audio alebo video telefóniu.
 
Projekt SIPE
 
Tento projet vyvíja rozšírenie tretej strany pre komunikátor Pidgin, ktoré implementuje rozšírenú verziu SIP pre nasledujúce produkty:
·         Microsoft Office Communications Server 2007/2007 R2 a novší
·         Microsoft Live Communications Server 2003/2005
·         Reuters Messaging
Poskytuje nasledovné možnosti:
·         Písanie správ (Instant Messaging IM)
·         Skupinový Chat
·         Statusy prítomnosti a kontrolu dostupnosti
·         Integrácia do kalendára Exchange 2007/2010
·         Detailné informácie o kontaktoch
·         Vyhľadávanie kontaktov
·         Zašifrovaný prenos súborov
·         Kerebros a NTLMv2 autentifikácia
·         Prístupný v mnohých jazykoch
 
Inštalácia komunikátora Pidgin
 
V závyslosti od voľby distribúcie Debianu komunikátor pidgin nemusí byť v systéme nainštalovaný. Pre nainštalovanie je potrebné otvoriť si terminál (pokiaľ pracujete v grafickom režime) a do príkazového riadku napísať príkaz:
 
apt-get install pidgin
 
Ak tento príkaz zlyhá je potrebné pridať source URI
do súboru sources.list, ktorý sa nachádza v /etc/apt/ .
Teraz, keď máme nainštalovaného kilenta môžeme sa pustiť do inštalácie rozšírenia SIPE pomocou príkazu
apt-get install pidgin-sipe
Ak inštalácia zlyhá je možné stiahnuť zdrojové kódy z adresy : http://sourceforge.net/projects/sipe/files/ a následne skompilovať a nainštalovať
Po úspešnej inštalácií otvoríme klienta, ktorý sa nachádza v hlavnej ponuje v Aplications/Internet/Pidgin Instant Messenger. Po otvorení zvolíme accounts/manage accounts/add
Vyplníme polia podľa potreby napríklad:
 
V karte advanced nastavíme nasledujúce položky:
 
 
Po správnom nastavení účtu sa komunikátor úspešne prihlási do OCS a môžeme si začať pridávať kontakty a komunikovať vo firemnom prostredí.
 
Rate this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.