Menu Zavrieť

Inštalácia Debianu na SunFire v120 cez sieť

Na inštaláciu Debianu na Sun server budeme potrebovať:

 • Sun server
 • server s linuxom
 • viacnásobné pripojenie Sun servera do siete (cez oba sieťové rozhrania)
 • pripojenie na internet

 

Na linuxovom serveri bude potrebné nainštalovať bootp démon, rarp démon a tftp setver.

apt-get install atftpd bootpd rarpd

 

TFTP setver:

Vytvoríme mu priečinok a pridelíme práva

mkdir tftpboot
chmod 666 tftpboot

Konfiguračný súbor TFTP servera sa nachádza v /etc/default/atftpd Mal by vyzerať nasledovne

USE_INETD=false
OPTIONS="--bind-address <IP_ADRESA> --logfile /var/log/atftpd.log --verbose=5 /home/user/tftpboot"

kde bind-address je adresa, na ktorej server pracuje a posledný parameter je úplná cesta k priečinku TFTP servera. Ak logovací súbor neexistuje, tak ho vytvoríme

touch /var/log/atftpd.log

TFTP server spustíme

service atftpd start

Do TFTP servera stiahneme inštalačný súbor Debianu pre architektúru SPARC (v našom prípade Debian 7.9)

wget http://http.us.debian.org/debian/dists/Debian7.9/main/installer-sparc/current/images/netboot/boot.img

RARP

RARP (reverzný ARP) umožní získať Sun serveru IP adresu na základe jeho MAC adresy.

Do súboru /etc/ethers (ak neexistuje tak ho vytvoríme) zapíšeme MAC adresu a IP adresu Sun servera. Napr.:

00:03:BA:1F:C6:AD 158.193.139.200

toto je pre rozhranie Net1.

Službu spustíme

service rarpd start

bootp

Bootstrap protokol povie Sun serveru, akú bude mať IP adresu, masku, GW, … a okrem iného aj inštalačný súbor, ktorý bude sťahovať.

Konfigurácia sa nachádza v súbore /etc/bootptab

client:\
hd=/home/user/tftpboot:\ # absolútna cesta to TFTP priečinku  
bf=boot.img:\      # súbor s OS
ip=192.168.1.30:\    # IP adresa Sun servera
sm=255.255.255.0:\    # maska podsiete
sa=192.168.1.26:\    # IP adresa TFTP servera
ha=0003BA1FC6AE:     # MAC adresa Sun servera

Toto je konfigurácia pre rozhranie Net0.

Službu spustíme príkazom

/usr/sbin/bootpd

 

Toľko obradné tančeky, môžeme nabootovať server. Je dôležité, aby bol Sun server zapojený obidvomi sieťovými rozhraniami.

Konzolový kábel (nastavenia zhodné s Cisco konzolou) pripojíme do konektoru A LOM. Pokiaľ je prompt "lom>", príkazom "poweron"

spustíme hlavný procesor. Ak server nezačne bootovať, ale prompt sa zmení na "ok", príkazom "boot net" prikážeme, aby bootoval zo siete.

Cez Rozhranie "NET 0" bude hľadať svoju IP adresu a bootovací súbor, a cez "NET 1" sa pripojí na internet a stiahne potrebné balíčky na inštaláciu.

Sun server následne cez RARP rotokol zistí svoju IP adresu a cez bootp adresu TFTP servera. Aj keď sme ako súbor zadali boot.img, on bude žiadať

od TFTP servera súbor v tvare napr. 9CE4623E. Názov súboru zistíme napr.

tail -f /var/log/syslog

Následne môžeme súbor boot.img buď premenovať, alebo naň vytvoriť odkaz

ln -s boot.img 9CE4623E

Sun server stiahne tento súbor a spustí inštaláciu systému. Keď sa obajví tabuľka s výberom krajiny, je nutné odpojiť sieťový kábel

z portu "NET 0". Pokiaľ by nebol odpojený, po chvíli inštalácie by server vypísal "kernel panic" a zmrzol. Nasleduje kasická textová

inštalácia Debianu.

Rate this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.