ENUM – Telephone Number Mapping

ENUM (Projekt z predmetu Sieťové architektúry)

Vypracoval:

Tomáš Bohuš
Miroslav Lupták
5ZR021
2009/2010

 

Téma projektu:

 

– princíp ENUMu

– stav na Slovensku a v Čechách

– konfigurácia DNS servera a ENUMu – implementácia v DNS systéme BIND 9

 

Použité zdroje: