Menu Zavrieť

ATM switch ForeRunner LE155 – Upgrade softvéru

  • Upgrade softvéru použitím TFTP
  • Upgrade softvéru použitím FTP
  • Upgrade softvéru použitím sériového portu

UPOZORNENIE: Ako prevenciu odporúčame zálohovať konfiguračnú databázu (CDB) pred procesom upgradovania.

Pred procesom upgradu si potrebujeme stiahnuť upgradovací súbor z FORE Systems. Upgradovací softvér môže byť stiahnutý z FORE Systems cez anonymné FTP použitím následovnej procedúry:

POZNÁMKA: Prosím kontaktujte FORE Systems technickú asistenciu na získanie správneho adresára a posledných súborov.

1. FTP pripojenie na ftp.fore.com a login: anonymous.
2. Ako heslo zadajte vašu úplnú e-mailovú adresu.
3. Zmeňte adresár (napr. cd /some/software/directory)
4. Nastavte binárny mód prenosu (binary) Príklad:

server-jdoe:52=> ftp ftp.fore.com
Connected to ftp.fore.com.
220-FORE Systems Inc. FTP Server
220-
220-This FTP site is only for authorized customers and employees of FORE
220-Systems, Inc. Unauthorized access or use is subject to discipline,
220-criminal, and/or civil sanctions. This system will be monitored for
220-unauthorized users. All users consent to monitoring.
220-
220 ftp.fore.com FTP server (Version wu-2.4(4) Tue Apr 11 13:53:34 EDT 1995) ready.
Name (ftp.fore.com:jdoe): anonymous
331 Guest login ok, send your complete e-mail address as password.
Password: TYPE YOUR FULL E-MAIL ADDRESS HERE
230 Guest login ok, access restrictions apply.
ftp> cd /some/software/directory
250 CWD command successful.
ftp> get LE_switch_5.3.0_1.13304.readme
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for LE_switch_5.3.0_1.13304.readme (51578 bytes).
226 Transfer complete.
local: LE_switch_5.3.0_1.13304.readme remote: LE_switch_5.3.0_1.13304.readme
51578 bytes received in 1 seconds (50 Kbytes/s)
ftp> binary
200 Type set to I.
ftp> get LE_switch_5.3.0_1.13304.Z
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for LE_switch_5.3.0_1.13304.Z (8147013 bytes).
226 Transfer complete.
local: LE_switch_5.3.0_1.13304.Z remote: LE_switch_5.3.0_1.13304.Z
8147013 bytes received in 2.3e+02 seconds (35 Kbytes/s)
ftp> quit
221 Goodbye.

5. Ak ste obdržali súbor s koncovkou *.Z, potrebujete ju dekompresovať následovne:

uncompress filename
(uncompress LE_switch_5.3.0_1.13304.Z)

POZNÁMKA: Ak ste obdržali súbor s koncovkou *.tar, nedekompresujte ho. Upgradovací príkaz totiž očakáva upgradovací súbor vo formáte *.tar.
Upgrade softvéru

Upgrade softvéru sa vykonáva príkazom system upgrade v AMI. Základný súborový prenos pri upgrade je Trivial File Transfer Protocol (TFTP). Ak prvýkrát upgradujete z ForeThought 4.x na 5.x, musíte použiť TFTP. Ak už používate ForeThought 5.x, môžete zmeniť prenosový protokol na FTP. použitím príkazu system modify.

*
Upgrade softvéru použitím TFTP

Aby upgrade cez TFTP prebehol v poriadku, súbory musia byť uložené v adresári /tftpboot na zdrojovom PC. TFTP upgradovací proces automaticky pridá /tftpboot pred názov upgradovacieho súboru.

Príklad: system upgrade 169.144.3.54:LE_switch_5.3.0_1.13304

Postup:

1. Po nalogovaní sa na AMI použite následovný príkaz:

 system upgrade [file|ftp|tftp://]host/full path to backup file

kde {host} je názov počítača alebo jeho IP adresa, na ktorom sa nachádzajú upgradovacie súbory a {full path to backup file} je názov upgradovacieho súboru.

Príklad:
system upgrade tftp://169.144.3.54/LE_switch_5.3.0_1.13304

Will upgrade directly to flash
{Transfer successful.}

Notice: A backup cdb for this version of software should be made in case
a downgrade to this version is performed in the future.

2. Potom budete požiadaný o zálohovanie CDB, napíšte y a {ENTER}, alebo len {ENTER}.

Do you wish to back up the cdb [y]? y

3. Potom budete požiadaný o zadanie o názov hostiteľa a názov súboru.

 Enter host file:169.166.3.56:myswitch.cdb

4. Ak chcete používať novú verziu softvéru, ktorú ste práve nahrali, napíšte y a {ENTER}, alebo len {ENTER}.

Reboot the switch[y]? y

 

*
Upgrade softvéru použitím FTP

1. Po nalogovaní sa na AMI použite následovný príkaz:

 system upgrade [file|ftp|tftp://]host/full path to backup file

kde {host} je názov počítača alebo jeho IP adresa, na ktorom sa nachádzajú upgradovacie súbory a {full path to backup file} je názov upgradovacieho súboru.

2. Keďže upgradujete požitím FTP, ste požiadaný o userid a heslo vzdialeného PC, na ktorom sú uložené upgradovacie súbory.

system upgrade ftp://169.144.3.54/LE_switch_5.3.0_1.13304

Will upgrade directly to flash
remote userid: [remote userid]
remote password: [remote password]

Po správnom zadaní userid a hesla sa objaví správa:

{Transfer successful.}
Notice: A backup cdb for this version of software should be made in case
a downgrade to this version is performed in the future.

3. Potom budete požiadaný o zálohovanie CDB, napíšte y a {ENTER}, alebo len {ENTER}.

 Do you wish to back up the cdb [y]? y

4. Potom budete požiadaný o zadanie o názov hostiteľa a názov súboru.

 Enter host file:169.166.3.56:myswitch.cdb

5. Ak chcete používať novú verziu softvéru, ktorú ste práve nahrali, napíšte y a {ENTER}, alebo len {ENTER}.

 Reboot the switch[y]? y 

 

Upgrade softvéru použitím sériového portu

Táto procedúra je užitočná, keď switch potrebujeme upgradovať pred tým, ako je zapojený v sieti, alebo TFTP server nieje nakonfigurovaný. Sériový upgrade ukladá upgradovací súbor do FLASH a ostáva tam aj počas reštartovania.

Je potrebný Mini Loader softvér. Môžete ho získať tak ako ste získali upgradovací súbor cez FTP.

Na upgrade vášho ForeRunnerLE 25 alebo ForeRunnerLE 155 switchu budete potrebovať:

* Osobný počítač so sériovým portom (COM) portom (DB9 Male).
* Softvér na terminálovú emuláciu alebo sériovú komunikáciu (napr. Procomm Plus pre DOS, Procomm pre Windows, 
alebo Hyperterminal)
* DB9 Female na DB9 Female nulovací modemový sériový kábel.
* Softvérový súbor switchu 

POZNÁMKA: Vami používaný softvér na sériovú komunikáciu musí podporovať X-Modem prenosový protokol a VT220 pre komunikáciu so switchom.

Použite následovnú procedúru na upgrade cez sériový port:

1. Skontrolujte veľkosť voľnej FLASH pamäte a odstráňte každý existujúci kód.

a. Skontrolujte veľkosť voľnej FLASH pamäte následovným AMI príkazom:

myswitch:system filesystem-> free
Available space on flash (in bytes): 143894

b. Identifikujte existujúci kód vo FLASH pamäti AMI následovným príkazom:

myswitch:system filesystem-> dir
Contents of :
Size Date Time Name
----- ----------- -------- ------------
4507 AUG-11-1999 06:17:46 Q
0 OCT-20-1999 00:18:58 FT6.1/
6 OCT-20-1999 00:18:58 CURRENT

c. Odstráňte existujúci kód následovným AMI príkazom:

POZNÁMKA: Musíte zmazať súbor foreox.exe z adresára ft6.0, potom zmazať samotný ft6.0 adresár.

myswitch:system filesystem-> delete ft6.0/foreos.exe
myswitch:system filesystem-> delete ft6.0

Ak sú vo FLASH pamäti ešte nejaké iné súbory alebo adresáre okrem aktívnej verzie switch softvéru, mali by ste ich odmazať procedúrou popísanou vyššie.

Ak nieje dostatok miesta vo FLASH pamäti pre nový kód a existujúci kód nebol odstránený, obdržíte nasledujúce chybové hlásenie:

Insufficient flash for upgrade 

2. Reštartujte switch zadaním príkazu system reboot. Po požiadaní o potvrdenie reštartu zadajte y {ENTER}.

myswitch::operation> reboot
WARNING: about to reboot the switch
Do you wish to continue? (y or n):y

ColdBoot
Serial OK
Testing DRAM...
10 MB DRAM on board
DRAM Test Passed

3. Počas správy Testing Peripherals… pošlite {BREAK} signál z PC (pozrite si dokumentáciu k sériovému komunikačnému programu, ako poslať {BREAK} signál). Týmto sa dostanete do SCP debugovacieho monitora. Po požiadaní k spusteniu monitora zadajte y a {ENTER}

Switch Control Processor CF-16 Oct 30 1996
Copyright 1995, FORE Systems, Inc.
Copyright 1992, Intel Corporation

Testing Peripherals...
Timer OK
Clock OK
SRAM OK
SDB OK

Exit to monitor [n]? y
linebuff = y
input = y
SCP Debug Monitor

i
Switch Control Processor CF-16 Oct 30 1996
Copyright 1995, FORE Systems, Inc.
Copyright 1992, Intel Corporation

=>

4. Nahrajte Mini Loader. Uistite sa, že nahrávate správny verziu priradenú ku kódu, ktorý nahrávate.

a. Inicializujte upload z terminálu zadaním boot-ser z Monitor Mode promptu.

=>boot-ser
Downloading

b. Vyberte Mini Loader súbor na upload a pošlite ho použitím Xmodemu. Objaví sa okno pre stav prenosu. Prenos môže zabrať pár minút. Potom ako je Mini Loader nahraný a inicializovaný, uvidíte následovné:

Decompressing...

Adding 2214 symbols for standalone.

VxWorks version: 5.2
Kernel version: WIND version 2.4
CPU: FORE Systems SCP CF-16
BSP version: 1.0
Creation date: Wed Apr 9 13:51:17 EDT 1997

ForeWorks Loader 1.0
Copyright (c) 1996 FORE Systems, Inc.
All Rights Reserved

VxWorks
Copyright (c) 1984-1996 Wind River Systems, Inc.
All Rights Reserved

Attaching network interface lo0... done.
Attaching network interface ei0...
ei: device did not initialize
failed: errno = 0x3d0002.

loader::>

5. Zmeňte prenosovú rýchlosť na 115200. Tento krok je voliteľný, pretože upgradovacia procedúra bude pracovať aj pri 9600, ale bude pomalšia. Preskočte na krok 6 ak nechcete meniť prenosovú rýchlosť na 115200.

POZNÁMKA:Hyperterminal nepodporuje prenosovú rýchlosť 115200.

a. Zadajte configuration rs232 115200 v príkazovom riadku a {ENTER}.

loader::> configuration rs232 115200
Changing the baud rate to : 115200
Please reset the baud rate on your terminal.
-

b. Zmeňte rýchlosť v terminálovom emulačnom programe na 115200 pre zhodnú prenosovú rýchlosť so systémom.

6. Spustite upgradovací proces príkazom upgrade v príkazovom riadku loadera. Po vyžiadaní typu prenosového protokolu zadajte xmodem.

loader::> upgrade
free flash space = 2719884
Protocol (ftp|tftp|xmodem): xmodem
Begin transmitting tar file via XMODEM

7. Vyberte kódový súbor na upload a pošlite ho použitím Xmodemu. Objaví sa okno pre stav prenosu. Prenos môže zabrať pár minút.

8. Skontrolujte, že kód je nahraný vo FLASH pamäti príkazom flash dir v príkazovom riadku loadera.

Creating flash file fs:/CURRENT

loader::> flash dir
FT5.3/
CURRENT 6

9. Ak bola prenosová rýchlosť zmenená na 115200 v kroku 5, zmeňte ju späť na 9600.

a. Zadajte configuration rs 9600

loader::> configuration rs 9600
Changing the baud rate to : 9600
Please reset the baud rate on your terminal.

b. Zmeňte rýchlosť v terminálovom emulačnom programe na 9600 pre zhodnú prenosovú rýchlosť so systémom.

10. Reštartujte switch zadaním reboot

loader::> reboot
ColdBoot

Serial OK
Testing DRAM...
10 MB DRAM on board
DRAM Test Passed

Switch Control Processor CF-16 Oct 30 1996
Copyright 1995, FORE Systems, Inc.
Copyright 1992, Intel Corporation

Testing Peripherals...
Timer OK
Clock OK
SRAM OK
SDB OK
________
Decompressing...

Adding 2377 symbols for standalone.
Done...
Attaching network interface lo0... done.

ForeThought Switch Control Software
Copyright (C) 1992-1997 FORE Systems, Inc.
All rights reserved.

S_ForeThought_5.3.0 FCS (1.22051) (le155) (ATM SWITCH)

11. Nalogujte sa na AMI a overte upgrade použitím AMI príkazov: system filesystem dir, system show, a system version.

myswitch:system filesystem-> dir
Contents of :
Size Date Time Name
---- ----------- -------- ------------
0 APR-15-1999 13:45:56 FT6.1/
6 APR-15-1999 13:45:56 CURRENT

myswitch:system-> show

Description: FORE Systems LE 155
Switch Uptime: 16:13
Hardware Version: 0
Software Version: S_ForeThought_6.1.0 FCS (1.49367)
System Name: sts74
System Contact: Unknown
System Location: Unknown
Maximum Virtual Paths: 32768
Maximum Virtual Channels: 16384
Fabric ID (MAC Address) 00:20:48:0f:04:db ( Default )
SPANS Address: 00000038.f20f04db
PMP Minimum Reserved VCI: 155
PMP Maximum Reserved VCI: 255
Transfer Protocol: tftp
PVC/PVP Connection Preservation: N/A
ATM Layer OAM Processing: disabled
HTTP Help Url: default
Clock Scaling Factor 1

myswitch:system-> version
Software versions installed: FT6.1
Current Software Version: FT6.1

 

Rate this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.