Menu Zavrieť

Asterisk – Konfiguračné súbory

asterisk.conf – tento súbor v sebe zahŕňa adresáre, ktoré má Asterisk používať. Základný súbor obsahuje:

 

[directories]
astetcdir => /etc/asterisk              //
etc adresár s dalšími conf súbormi
astmoddir => /usr/lib/asterisk/modules  //adresár s modulmi
astvarlibdir => /var/lib/asterisk       //databáza asterisku
astdatadir => /usr/share/asterisk       //pomocné dátové súbory, zvuky
astrundir => /var/run/asterisk          // obsahuje pid,aby sa zabránilo viacnásobnému spusteniu Asterisk-u
astlogdir => /var/log/asterisk          // logy

 

modules.conf – súbor riadi nahrávanie modulov. Keďže modulov je veľa odporúčam využiť voľbu autoload=yesa následne vylúčiť tie moduly, ktoré používať nechceme. Môže to vyzrať napríklad takto:

 

[modules]
autoload=yes
noload => pbx_gtkconsole.so
load => res_musiconhold.so
load => cdr_addon_mysql.so
noload => chan_alsa.so
noload => app_directory_imap.so
noload => app_voicemail_imap.so
noload => app_directory_odbc.so
noload => app_voicemail_odbc.so

 


Je potrebné si dávať pozor pri postupnosti nahrávania modulov, pretože niektoré moduly na seba nadväzujú. Ako vidíme v príklade vyššie, vďaka príkazu load => res_musiconhold.sosa tento modul nahrá ako prioritnejší.

 


sip.conf – v tomto súbore sa nachádza konfigurácia SIP protokolu. Obsahuje sekcie [general]a [authentication]v ktorých je možné zapísať voľby ovplyvňujúce správanie sa celého Asterisk-u. V ďalších sekciách sa nachádzajú konfigurácie už samotných jednotlivých telefónnych staníc.

 

extensions.conf – tu je uložený dialplan, ide o plán chovania ústredne.

 

[general]
[globals]
[internal]
exten => 200,1,Dial(SIP/wladoo,30,Ttm)            //
vyzváňanie 30 sekúnd
exten => 200,n(unavail),VoiceMail(200@default,u)  //
ak je nedostupné (neregistrované) prejdi do odkazovej schránky
exten => 200,n,Hangup()
exten => 200,n(busy),VoiceMail(200@default,b)     //
prejdi do odkazovej schránky ak je zaneprázdnený
exten => 200,n,Hangup()


exten => 222,1,Dial(SIP/intrak)
exten => 222,2,Hangup()

 

exten => 333,1,Dial(SIP/333)
exten => 333,2,Hangup()

 

exten => 999,1,Answer()                           //pri zavolaní 999 automaticky preber hovor
exten => 999,2,Playback(demo-echotest)            //
prehraj demo-echotest
exten => 999,3,Echo()
exten => 999,4,Hangup()


exten => 30000,1,VoicemailMain()
                  //defaultne IVR pre odkazovu schránku

Rate this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.