Menu Close

Harmonogram – leto 08

Z1: Hrobak Censak

Z2: Krivulcik, Pajdic

Z3: Galis, Pucik

Z4: Barciak

 

Zameranie 1:

Idea: IP QoS a VoIP. IP QOS riešenia s dôrazom na VoIP. Riešenie návrhu a konfigurácie prenosovej infraštruktúry na podporu VoIP. Merania.

Zadanie:

Cieľ:

Kroky:

 • analyzuj súčasné IP QOS modely
 • analyzuj možnosti ktoré ponúka SIP v oblasti využívania QoS (SIP QoS)
  • intra domain a inter domain QIP QoS
 •  

 


Zameranie 2:

DNS/ENUM. Adresný systém, zabezpečenie konektivity na telco siete z / do. Riešenia MG a SG. Interkonektvitia IP a PSTN.

Zadanie:

Cieľ:

Kroky:

 • Analyzuj problematiu spolupráce IP VoIP sietí s PSTN sieťami
 • analyzuj technológiu ENUM
  • Analyzuj riešenia ENUM
  • analyzuj súčasný stav technológie ENUM
 •  

 


Zameranie 3:

Bezpečnosť a AAA. Riešenia zabezpečenia VoIP riešení a analýza potenionálnych útokov na VoIP siete, Riešenie autorizacie, autentifikácie a účtovania. AAA. Dohľadové systémy a manažment.

Zadanie:

Cieľ:

Kroky:

 • Oboznámiť sa s problematikou bezpečnosti a zabezpčenia v rámci SIP VoIP architektúr.
  • Pesskúmať problematiku zabezpečenia SIP protokolu vyplývajúcu zo štandardu
  • Previesť klasifikáciu jednotlivých hrozieb a útokov voči SIP sieti a jej komponetom
  • Preskúmť bezpečnostné riziká SIP Protokolu a podporných protokolov pre SIP telefóniu
  • Vykonať experimenty s útokmi na SIP komponenty, testovať jednotlivé bezpečnostné riešenia pre VoIP siete.
  • Vyhodnotiť testovacie experimenty vybraných bezpečnostných riešení, navrhnúť odporúčania zabezpečenia pre VoIP siete.

 

 • Preskúmať aspekty AAA (aspekty autentifikácie, autorizácie a billingu) pre už riešené SIP servery, tak aby bolo možné vo VoIP riešení jednoznačne riešiť otázky kto komu môže volať a koľko to stálo
  • navrhnúť, implementovať a spracovať riešenie AAA a billingu
 • Presúmať oblasti dohľadového manažmentu dostupnosti a výkonnosti SIP komponentov

 

Zameranie 4:

NAT, and Firewalls, SIP služby. Multimédia (text, audio a video)

Zadanie:

Cieľ:

 • NAT-FW problematika a problémy pre SIP telefóniu
  • Riešenia
   • popis, testovanie, nasadenie, odporúčania pre nasadenie SIP entít z pohľadu bezpečného dizajnu siete

 

 • Výkonové testovanie SIP ústrední
  • nástroje, metodológia

 

 • Služby, rozhrania, technológie
  • popis a implementácia štandardných telco služieb
   • on hold, presmerovanie, etc.
  • Multimediálne služby
   • IVR, VoiceMAIL, audio konf. most apod.
  • API rozhrania technológie
   • CPL,JAIN, CGI, …
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.