Menu Close

Harmonogram – Krivulčík

  • 7.12.2008 – Prečítanie čínskej diplomky
  • 21.12.2008 – Nasadenie OpenIMS, pochopenie problematiky
  • 15.2.2009 – Rozbehnutie IMS + SIP
    • 15.2.2009 – Osnova + približný obsah práce
  • 1.4.2009 – Reálne pochopenie problematiky
  • 12.4.2009 – Prvý draft práce
  • 3.5.2009 – +- hotová práca
  • 15.5.2009 – Odovzdanie finálnej verzie
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.