5. LAN Emulation pod Linuxom

5. LAN Emulation pod Linuxom

LANE klient

Pri konfigurácii LANE klienta stačí postupovať podľa týchto bodov: