4 Natívne ATM PVC spojenia

4 Natívne ATM PVC spojenia

PVC spojenia môžu byť použité pre počítače, ktoré sú prepojené priamo alebo cez ATM switch. ATM PVC spojenia musia byť ručne nastavené na ATM switchi.