2. Spolupráca ATM a existujúcich sietí a protokolov

2. Spolupráca ATM a existujúcich sietí a protokolov