2 Inštalácia nástrojov ATM

2 Inštalácia nástrojov ATM

 

2.1 Použité balíčky a programové prostredie

Na počítači kde som testoval funkčnosť ATM pre Linux bol nainštalovaný Red Hat Linux verzia 7.2. Kernel som použil priamo z distribúcie, pretože obsahoval v sebe zakompilované všetky ovládače a protokoly potrebné na moje testovanie.