Menu Close

1 Úvod

1 Úvod

1.1 Dokument

Tento dokument vznikol ako semestrálna práca z predmetu Širokopásmové siete. Na cvičeniach som mal za úlohu nakonfigurovať počítač, aby fungoval ako ATM router v operačnom systéme Linux. Na konci semestra takto prezentujem získané vedomosti a skúsenosti s technológiou ATM v Linuxe.

Predpokladám, že čitateľ ovláda ideu a základy technológie ATM. Text je doplnený o mnohé príklady, ktorých funkčnosť som odskúšal v laboratóriu ŽU KIS (Žilinská univerzita – Katedra informačných sietí).

 

1.2 Autorské práva

Dávam právo kopírovať, distribuovať a/alebo pozmeňovať tento dokument z rozsahu licencie GNU Free Documentation License, verzia 1.1 alebo neskoršia verzia vydaná organizáciou Free Software Foundation. Kópiu tejto licencie môžete nájsť na adrese http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.