Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Získanie info o WiFi AP vo Win VistaNa získanie info o dostupných WiFi AP v našom okolí môžeme použiť príkazový riadok PowerShell-u vo windows a to cez príkaz netsh pre WiFi LAN.

 netsh wlan show networks mode=bssid

Výstup je na obrázku: