Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

inSSIDer - voľný WiFi skener pre MS VistainSSIDer je voľne dostupný Wi-Fi sieťový skener pre Windows Vista a Windows XP, vhodný ako náhrada za pod Vistou alebo XP 64bit nefungujúci NetStumbler. Využíva natívne Wi-Fi API.

Home: http://www.metageek.net/products/inssiderbeta