Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Windows 2003 serverInštalácia IAS servera na win 2003 a konfigurácia voči Cisco ASA


Úloha

Riešenie autentifikácie VPN klienta pripájaného na Cisco ASA 5510, autentifikácia používateľa je vykonaná voči Primary Domain Controlleru (PDC) cez radius.

 

Syndicate content