Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

PluginJCE editor plugin - problém s inštaláciou


Po upgrade JCE admin komponenty vznikol problém s inštaláciou JCE editor plugin-u, kde joomla inštalátor hlásil chybu:


 

Syndicate content