Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Components

Upgrade Docman 1.4.x na 1.4 stable

Upgrade komponentu Docman a jeho add-ons.


Upgrade podľa inštrukcií pôjde bez straty dát, s výnimkou zachovania konfigu a tém. Vyskúšame:
---------------------------------------

1. Zálohuj portál, napr. cez JoomlaPack

Syndicate content