Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Joomla! 1.5

Problém uploadu obrázkov cez Joomla1.5 JCE image manažéra.

Komponent Joomla! editor JCE a jeho image manager nedovoľuje vybrať obrázok na upload. Tlačítko Add file nereaguje.

 

Riešenie, ktoré mi pomohlo je zmena konfigurácia JCE editora z upload cez Flash na HTML

COMPONENTS -> JCE ADMIN -> CONFIGURATION -> PLUGINS >> Upload Method

Chyba pri inštalácií komponenty na Joomla1.5 - JFolder

Pri inštalácii komponentov hádže chybu:

JFolder::create: Could not create directory

Warning! Failed to move file.

Treba skontrolovať v Global configuration -> Server, či sedí nastavenie Temp, napr.

Path to Temp-folder: /home/palo/www.testkis.kis.fri.uniza.sk/tmp

 Zmena favicon pre Joomla


Joomla používa defaultnú ikonu favicon.ico, ktorú tvorí Joomla logo. Ak chceme túto ikonu webu zmeniť, musíme si vytvoriť vlastnú ikonu (rozmer favicon.ico je 16x16 pixel) a uložiť ju do adresára /images, v rámci našej inštalácie systému Joomla. Súbor ikony musí byť pomenovany favicon.ico.

 

Syndicate content