Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

VirtualBox

Inštalácia debian servera vo VM VirtualBox

Tento návod nadväzuje na článok Vytvorenie virtuálneho počítača vo Virtualboxe, kde sme si vytvorili VB stroj ako prípravu pre inštaláciu vlastného operačného systému.Vytvorenie virtuálneho počítača vo Virtualboxe


Tento návod vznikol pre potreby vyučovania cvičení predmetu Počítačové siete 3. V návode vytvoríme virtuálny stroj pre debian server a nastavíme bridgovené sieťové prepojenie so sieťovou kartou hostujúceho PC.

VirtualBox images (appliances)

Important information November 2016: Due to limited server disk resources and publicly available sites which provides VBox images for free we had deleted mentioned images from our storage.

For free VBox images visit for example:

 

Syndicate content