Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Traffic generators

Traffic generators - list

The page provides summarized view of traffic generators.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Y Z

 

DITG

Ditg - Distributed Internet Traffic Generator

Popis: Program, ktorý generuje IP /TCP/UDP/ICMP traffic od klienta k serveru. Program umožňuje náhodne generovať počet a veľkosť odoslaných paketov. Potporuje IPv4 aj IPv6.

Home page: http://www.grid.unina.it/software/ITG/

Vzájomné porovnanie vlastností generátorov

Názov OS Užív.
Syndicate content