Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Virtualization, VirtualBox, VB images, Vmware, Vmware images, XenServer

Backtrack 5.1R1 - virtualbox appliance available

New VirtualBox BackTrack 5.1R1 appliance is available at http://nil.uniza.sk/virtualization/virtualbox/vb-images/virtualbox-images-appliances

The appliance is installed following rules described for version 5.0.

Installing BackTrack 4.0 on VirtualBox

Prerequisities:

Steps:

1) Create a linux virtualPC inside of the VirtualBox and settup its parameters (RAM, number of CPU, disk size (8GB be enough), Network connection)

2) Insert iso image into a virtual CD

3) Boot the Backtrack as a live distroVMware images from www.thoughtpolice.co.uk


Nice site with a lot of vmware linux images (appliances) preinstalled and available for download.

http://www.thoughtpolice.co.uk/vmware/

Inštalácia debian servera vo VM VirtualBox

Tento návod nadväzuje na článok Vytvorenie virtuálneho počítača vo Virtualboxe, kde sme si vytvorili VB stroj ako prípravu pre inštaláciu vlastného operačného systému.Vytvorenie virtuálneho počítača vo Virtualboxe


Tento návod vznikol pre potreby vyučovania cvičení predmetu Počítačové siete 3. V návode vytvoríme virtuálny stroj pre debian server a nastavíme bridgovené sieťové prepojenie so sieťovou kartou hostujúceho PC.

VirtualBox images (appliances)

Important information November 2016: Due to limited server disk resources and publicly available sites which provides VBox images for free we had deleted mentioned images from our storage.

For free VBox images visit for example:

 

Syndicate content