Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Network simulation and modelling, Opnet, GNS3, Dynamips/Dynagen, UNetLab

Installing FreeBSD for JunOS Olive using Qemu under Win 7 64bit

This article explain how to install a Qemu based FreeBSD virtual machine under Win 7 64bit OS. The reason for making this tutorial is the usability of Qemu FreeBSD machine inside of the GNS3 network simulator, where the FreeBSD is used as the framework for running JunOS Olive routers.

 

Environment and Prerequisities

My environment:

  • Win 7 64 bit operating system.

Prerequisities:

Making qemu JunOS router installing JunOS 9.6 DOMESTIC-signed package inside of qemu FreeBSD under Win 7 64bit

This article explain how to make a JunOS router running inside of a qemu virtual machine in the win 7 64bit environment. The Junos qemu machine is planned to be used inside of GNS3. The tutorial is based on different sources which I have to go through, for example:Vyhľadávanie zdrojových súborov v OPNETe (*.c, *.cpp) a implementácia RED algoritmu v OPNETe


Drvivá väčšina zdrojových súborov k Opnetu  je umiestnených vo vnorených adresároch priečinku: C:\Program Files\OPNET\16.0.A\models\std\

 Diploma thesis using OPNET Modeler


 Pre slovenskú verziu si prepnite jazyk na Slovenčina!

 

Title: OPNET - Simulation of UoZ network [Jozef Klačko]

Author: Jozef Klačko

Leader: Ing. Ľudovít Mikuš, PhD.GNS3 - Running ASA in Win 7 - console hangs


Running ASA 8.02K8 inside of the gns3 on win 7 professsional 32bit caused, that console is hanging and did not answer, stay clear.

 

 

After starting ASA device everything looks good, Qemu loaded.

 

But console did not answer.Príklad vyvažovania sieťovej prevádzky (EIGRP Loadballancing)Vyvažovanie sieťovej prevádzky je technika, ktorá umožňuje rozdeľovanie prevádzky prechádzajúce cez jedno zariadenie, smerujúce do rovnakej podsiete medzi viaceré linky.

V nasledovnom príklade je uvedený prístup, ako rozdeliť sieťovú prevádzku medzi dve cesty. Súbor s projektom tohto príkladu je v prílohe k článku.

Prechod prevádzky s exponenciálnymi medzerami cez sieť s uzlami s exponenciálnym oneskorením

V nasledovnom príklade som vyskúšal, či pakety generované s medzerami z exponenciálneho rozdelenia a s exponenciálnym oneskorením spôsobeným desiatimi  sériovo, alebo tromi paralelne zapojenými smerovačmi, budú mať na koncovej strane rovnaké rozdelenie s rovnakým parametrom.

Zmena preddefinovaného telnet klienta v dynagene za putty

Dynagen obsahuje cmd príkaz, ktorý umožňujú pripojenie na konzolu virtuálnych routrov priamo z jeho príikazového riadku, je to príkaz telnet. Tento príkaz v dynagene spustí preddefinovaného klienta a pripojí ho na lokálny, v net konfigu zadefinovaný port. Vo windows to znamená že sa spustí windows telnet klient. Toto predefinované nastavenie môžeme zmeniť tak, aby bol spúšťaný iný klient, napr. preferované Putty.

Syndicate content