Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

IP QoS, Scheduling tools, References, Tools

QoS tools - list

The page provides summarized view of QoS tools, which we are using.

A B C D E F G H N O P R S T V W X Y Z

 

A

D

Dummynet

web: http://info.iet.unipi.it/~luigi/dummynet/

Licence: free

Platform: BSD, MAC OS XLiteratúra k pochopeniu mechanizmu RED (RFC a odborné články)


Aktuálne verzie RFC týkajúce sa mechanizmu RED

 Vyhľadávanie zdrojových súborov v OPNETe (*.c, *.cpp) a implementácia RED algoritmu v OPNETe


Drvivá väčšina zdrojových súborov k Opnetu  je umiestnených vo vnorených adresároch priečinku: C:\Program Files\OPNET\16.0.A\models\std\

 

Implementácia mechanizmu RED, WRED na cisco smerovačoch - základné info

 

Nástroje na predchádzanie zahlteniu (Congestion Avoidance)

Configuring FIFO queuing on Cisco routers

For configuring FIFO queuing strategy the Cisco IOS does not provide any explicit commands. The main configuration of FIFO on specific interface is done when you will turn off any other queuing method. For example, default queuing method on serial interfaces running at E1 speed and slower is WFQ. To enable FIFO you must first disable WFQ using following command:

router(config-if)#no fair-queue

If other queuing tools is used, you should also disable these too.

Syndicate content