Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Services, CPLCreating and modifying CPL scripts using the CPLed


To create a SIP CPL service visually there is only one solution, the CPLed editor. The editor may be downloaded from the sourceforge archive. Latest version of the editor is 0.4, from the 2009. The editor is Java based and therefore is multiplatform. The editor allows to create CPL script visually through the GUI, but it require the CPL and SIP knowledge.Configuring CPL service support in Kamailio 3.1 - Howto


This article continue on series of articles about the Kamailio 3.1.x SIP proxy deployed on debian lenny and its features. In previous articles we have:

1) installed clear Kamailio 3.1.x server

2) added Mysql support for persistance location storage

Infoline service

Configuring XCAP support for IM and presence over kamailio 3.1 - debian (lenny)


This article continue on series of articles about the Kamailio 3.1.x SIP proxy deployed on debian lenny and its features. In previous articles we have:

1) installed clear Kamailio 3.1.x server

2) added Mysql support for persistance location storage

Configuring IM and presence on Kamailio 3.1 - Howto

This article continue on series of articles about the Kamailio 3.1.x SIP proxy deployed on debian lenny and its features. In previous articles we have:

1) installed clear Kamailio 3.1.x server

2) added Mysql support for persistance location storage

Voice XML a ďalšie skriptovacie jazyky

 VoiceXML – Voice eXtensible Markup Language

 

Konfigurácia OpenSER na podporu CPL

 

Článok založený na semestrálnych prácach z predmetu AS, autori: Marek Trnovszký, Marián Chlapečka, Miloš Januška, Jozef Kvasničák, Michal Staš

Súčasť úlohy: Navrhnite a zrealizujte CPL službu nad OpenSER s použitím a modifikovaním CPLEd. V prípade potreby modifikujte CPLEd editor podľa CPL špecifikácie.CPLed is back


CPL Editor

 

CPLed is an OpenSIPS tool for editing CPL scripts in a friendly and easy graphical way. It can be used as a standalone application or embedded in a web page as applet. It also provide CPL script transport functionalities via SIP and HTTP protocols.

 

web: http://sourceforge.net/projects/cpled/Nastavenie SIP presence na SIP UA Xlite a Bria


EyeBeam

Nastavenie presence služby pre registrovaný účet na SIP UA telefona EyeBeam:

Vyber nastavenia pravým klikom na display telefónu:

 

Vyber účet pre ktorý chceš registrovať presence:

A vyber Presence AgentCPL editor by CPLEd


Popis editora

CPLEd je pod GPL licenciou voľne dostupný grafický editor jazyka CPL. Žial, vývojové práce boli ukončené pred dvoma rokmi a odvtedy na ňom autor Bogdan Andrei Iancu nepracuje. Je napísaný v Jave, založený na JAXP API pre parsovanie XML súborov (keďže CPL je podmnožinou XML) a na javax.swing pre GUI. Ide o jednoduchý program, ktorý sa dá spustiť ako applet alebo ako desktopová aplikácia. Jeho výzor ilustruje Obrázok.

Syndicate content