Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

SIP, OpenSER, SER, SIP references, SIP UA, Services, CPL, Tools, NAT, FW, SIP Availability, SipXecs, Asterisk, Security, Kamailio, FreeSWITCH, Other SIP Servers, OpenSIPS, Application servers, Mobicents, Testing

Bezpečnosť IP telefónie / Security of the IP Telephony

Článok založený na semestrálnych prácach z predmetu AS, autori/authors: Vladislav Brienik, Marek Kapičák.

Vedúci: Ing. Pavel Segeč, PhD.

Voice XML a ďalšie skriptovacie jazyky

 VoiceXML – Voice eXtensible Markup Language

 

Konfigurácia OpenSER na podporu CPL

 

Článok založený na semestrálnych prácach z predmetu AS, autori: Marek Trnovszký, Marián Chlapečka, Miloš Januška, Jozef Kvasničák, Michal Staš

Súčasť úlohy: Navrhnite a zrealizujte CPL službu nad OpenSER s použitím a modifikovaním CPLEd. V prípade potreby modifikujte CPLEd editor podľa CPL špecifikácie.CPLed is back


CPL Editor

 

CPLed is an OpenSIPS tool for editing CPL scripts in a friendly and easy graphical way. It can be used as a standalone application or embedded in a web page as applet. It also provide CPL script transport functionalities via SIP and HTTP protocols.

 

web: http://sourceforge.net/projects/cpled/Scapy - packet manipulation tool
SIP tools - references


The page provides summarized view of security tools, which we used.

A B C D E F G H I N O P R S T V W X Y Z

 

BreakPoint SIP Workbench

web: http://www.sipworkbench.com/

ENUM - Telephone Number Mapping

ENUM (Projekt z predmetu Sieťové architektúry)

Vypracoval:

Tomáš Bohuš
Miroslav Lupták
5ZR021
2009/2010

 

Téma projektu:

 

- princíp ENUMu

- stav na Slovensku a v Čechách

- konfigurácia DNS servera a ENUMu – implementácia v DNS systéme BIND 9

 

Použité zdroje:

 

WireShark - VoIP SIP sniffing

Protokolový analyzátor Wireshark môže byť použitý ako nástroj na analýzu VoIP hovorov. Podporuje VoIP protokoly SIP, H323, ISUP, MGCP a UNISTIM a odpovedajúce RTP streamy (september 2009).

Použiť ho môžeme viacerými spôobmi.Upgrade firmvéru VoIP telefónu Well 3130IF


Pri upgrade firmvéru telefónu Well 3130IF na aktuálny firmvér, stiahnutý zo stránok http://www.joyce.cz/soubory/fw-3130if-17-261-r2-zip.zip došlo ku chybe "Update fail". Pri pátraní a dotazovaní sa zistilo, že išlo o upgrade firmvéru 1.x na verziu 1.7, a ten treba urobiť na základe následujúcich krokov:Konfigurácia VoIP telefónu Linksys SPA921 aby používal SRV DNS


V tomto článku je konfigurácia telefónu Cisco Linksys SPA 921 SIPURA. Problém je, že sa tam naezadáva dns meno sip servera ale joho IP adresa, čo niekedy môže byť problém (u nás bol). V prípadem, že by sme tam jednoducho zadali dns meno servera, telefón nebude hľadať SRV record ale A record. Treba nastaviť položky ako je na obr.

 

Syndicate content