Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

SIP, OpenSER, SER, SIP references, SIP UA, Services, CPL, Tools, NAT, FW, SIP Availability, SipXecs, Asterisk, Security, Kamailio, FreeSWITCH, Other SIP Servers, OpenSIPS, Application servers, Mobicents, TestingFree SIP providers - references


VoipUser.org

http://www.voipuser.org/

Provides SIP account for their registered users.

SIP2SIP

http://wiki.sip2sip.info/

You may use this service to register a SIP account that allows you to communicate using audio and video over the Internet using the SIP protocol. The account is Presence/IM enabled with support for relevant SIP SIMPLE standards for MSRP relay extension, Presence Agent, XCAP and RLS services.How to install ngrep on CentOS 5.5


Ngrep is one of networking tools usefull for VoIP (Voice Over IP) analysis. Unfortunatelly I did not find ngrep package available inside ot the yum repository, so command

yum install ngrep

does not work (SipXecs over CentOS). No problem, just few steps how to install it.

Go to your prefered download directory, for example /home/your_username.

Then localize ngrep rpm package available for download, for example at http://packages.sw.be/ngrep/

Download it using wgetNastavenie SIP telefónu Xlite 4.0 pre prostredie laboratórii B301 a B303


Pri nábehu vyučovania predmetu Počítačové siete 3 s problematikou VoIP sme sa stretávali s problémom korektnej identifikácie audio vstupov a výstupov, nakoľko OS Win 7 ich ponúka v našom prostredí niekoľko. Následne bolo problematické zabezpečiť korektné nastavenie zvukových zariadení v telefóne Xlite, ktorý ich navyše aj po nastavení menil.SipXecs on Xen server


Installation of the SipXecs server inside of the XEN Server virtualization environment requires for quick processing at least 1024MB of RAM and 2 CPUs. Of course, more is better.

 

Optimal is 2GB of RAM and 2CPUs.

 SipXecs - install preconditions


Installation of the SipXecs server look straighforward, but there are some preconditions, which have to be checked. Especially if we are installing SipXecs into a network which is already using DHCP and DNS server.

For testing purposes I've observed, that we need working DNS server only

  • for hosting SIP SRV record for the SIP domain under test with static IP address for sipxecs server

Requirement for DHCP:

Bezpečnosť IPT nad SIP protokolom

 

Bezpečnosť IPT nad SIP protokolom = Security of IPT over SIP protocol / Pavel Segeč .
In: Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací [elektronický zdroj] : řízení procesů a využití moderních terminálových technologií : XII. ročník mezinárodní konference : 17.-18. března, Zlín. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. - ISBN 978-83-61645-16-0. - S. 340-351. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika.Sip over NAT


If you use the article, please cite me:
SIP over NAT [SIP cez NAT] / Pavel Segeč. In: Journal of Information, Control and Management Systems. - ISSN 1336-1716. - Vol. 7, No. 1 (2009), p. 89-95.
Abstract

Rozbehnutie Kamailio 3.0.1 (OpenSER) na Ubuntu Server 8.04 s MYSQL autentifikáciou a Presence

1.Inštalácia MYSQL databázy

 

Kamailio ku svojmu správnemu fungovaniu potrebuje databázu. V tomto návode je použitá MYSQL databáza. Nainštalujeme ju príkazom:

 

apt-get install mysql-server

 

Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Standard Edition nasadenie a konfigurácia

 
Microsoft Office Communications Server (ďalej len OCS), je riešenie pre firmy, ktoré poskytuje sledovanie prítomnosti, instant - messaging (IM), telefonovanie a videokonferencie.
 
·         Enterprise Voice – firemný telefón cez VoIP


Syndicate content