Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

SIP, OpenSER, SER, SIP references, SIP UA, Services, CPL, Tools, NAT, FW, SIP Availability, SipXecs, Asterisk, Security, Kamailio, FreeSWITCH, Other SIP Servers, OpenSIPS, Application servers, Mobicents, Testing

Nastavenie a používanie SIP servera TekSIP

Tento návod je súčasťou semestrálnej práce, kde sa riešil problém prepojenia TekSIP s riešením 3CX v klasickom trapezoidnom zapojení, umožňujúcom volanie medzi používateľmi v 3CX a používateľmi v TekSIP.

Spojenie SIP servera 3CX so serverom TekSIP

Nastavenie užívateľských informácií počas inštalácie.

 

SIP digest authentication

SIP Digest Autentifikácia
 
SIP poskytuje autentifikačný mechanizmus založený na HTTP autentifikácii. Táto schéma je známa ako Digest autentifikácia z dôvodu použitia hashovacej funkcie MD5 na kombináciu užívateľského mena a hesla.

VNAK - Popis niektorých SIP útokov

1 Popis SIP útokov pythonovského skriptu vnak
 
6             Registration Reject

Kamailio logging how to - debian lenny

Kamailio supports many kinds of debugging and message logging. I will try describe some which I'm using during my Kamailio testing. My OS is debian.

Rsyslog logging

Open file for rsyslog at /etc/rsyslog.conf

vim /etc/rsyslog.conf

and add rule for message sended from Kamailio, in my case identified by local0, which will be saved into a special file for kamailio logging, here /var/log/kamailio.log

Infoline service

Configuring NAT traversal using Kamailio 3.1 and the Rtpproxy server

This article continues on series of articles about the Kamailio 3.1.x SIP proxy server deployed on the debian lenny and its features. In previous articles we have focused on:

1) installing clear Kamailio 3.1.x server 

2) adding of the Mysql support for persistance location storage

Builiding RTPproxy server 1.2.1 from GIT on debian lenny

As the result of the testing, the rtpproxy 1.2.1 builded using git is faulted, see the end of the article or article about kamamilio nat traversal with rtpproxy.

 

The article describe how to install the rtpproxy server, version 1.2.1, from the source. We need this server as a part of the NAT traversal solution realized with Kamailio and rtpproxy.

Configuring TLS support in Kamailio 3.1 - Howto

This article continue on series of articles about the Kamailio 3.1.x SIP proxy deployed on debian lenny and its features. In previous articles we have:

1) installed clear Kamailio 3.1.x server

2) added Mysql support for persistance location storageBreakPoint SIP Workbench


Producer: BreakPoint Software

Web: http://www.sipworkbench.com/

Download: http://www.bpsoft.com/downloads/

Licensing: Commercial with trial period

Syndicate content