Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

SER, Other SIP Servers

Sipwise Provider CE 2.2 - quick test install on debian squeeze 64 bit

1. Installation

Prepare debian system, guide notes that it have to be lenny 64bit, first problem, installation did not work on lenny and latest sipwise provider require 6.x version of debian (squeeze), otherwise your installation will not be sucesfull. OS install without X win and other sw (use netinstall iso for example) with basic configuration.FreeSWITCH - inštalácia a základná konfigurácia servera


Semestrálna práca z predmetu Počítačové siete 3, Vypracoval M. Papučík

FreeSwitch

 

Obsah

 AsteriskNOW - inštalácia a konfigurácia SIP servera


Semestrálna práca z predmetu Počítačové siete 3, Vypracoval M. Galovič

 Elastix - inštalácia a konfigurácia servera


Semestrálna práca z predmetu Počítačové siete 3, Vypracoval G. Majtáň

 

Nastavenie a používanie SIP servera TekSIP

Tento návod je súčasťou semestrálnej práce, kde sa riešil problém prepojenia TekSIP s riešením 3CX v klasickom trapezoidnom zapojení, umožňujúcom volanie medzi používateľmi v 3CX a používateľmi v TekSIP.

Spojenie SIP servera 3CX so serverom TekSIP

Nastavenie užívateľských informácií počas inštalácie.

 Sip Express Router (SER)


Konfigurácia SER-u, Smitka Peter

Analýza konfiguračného súboru SER.CFG v /usr/local/etc/..

debug=3

Syndicate content