Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Konfigurácia VideoLAN (VLC) klienta odoberajuceho multicast stream

Tu nastavíme VLC ako klienta, ktorý bude odoberať do siete vysielaný multicast stream z VLC v úlpohe streaming servera nastavený v článku: Konfigurácia VideoLAN (VLC) ako streaming server (multicast zdroj)

1. Po spustení vyberieme Otvoriť stream v sieti (Ctrl + N)
2. Zadáme multicast adresu zdroja streamu a klikneme Prehrať 

 

vlc1-klient

Skupiny: