Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Windows 7

Innovate Windows 7 Home Premium to Windows 7 Enterprise

By default, you cannot innovate any version to higher ones. But, if you change some register settings, you are able to do it!

Open Regedit software. Find HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

Change there

EditionID from “HomePremium” to “Enterprise”
ProductName from “Windows 7 HomePremium” to “Enterprise”

That's all. Now reboot your computer and you can innovate.

Konfigurácia VideoLAN (VLC) klienta odoberajuceho multicast stream

Tu nastavíme VLC ako klienta, ktorý bude odoberať do siete vysielaný multicast stream z VLC v úlpohe streaming servera nastavený v článku: Konfigurácia VideoLAN (VLC) ako streaming server (multicast zdroj)

1. Po spustení vyberieme Otvoriť stream v sieti (Ctrl + N)
2. Zadáme multicast adresu zdroja streamu a klikneme Prehrať 

 

Konfigurácia VideoLAN (VLC) ako streaming server (multicast zdroj)

Ako konfigurovať VLC ako streaming server, ktorý odosiela multicast prevádzku do multicast siete (využívame na cvičeniach z predmetu s problematikou IP multicast).

1. v prvom kroku vyberieme médium, ktoré chceme streamovať

2. Klikneme na stream

vlc1

 Nastavenie SIP telefónu Xlite 4.0 pre prostredie laboratórii B301 a B303


Pri nábehu vyučovania predmetu Počítačové siete 3 s problematikou VoIP sme sa stretávali s problémom korektnej identifikácie audio vstupov a výstupov, nakoľko OS Win 7 ich ponúka v našom prostredí niekoľko. Následne bolo problematické zabezpečiť korektné nastavenie zvukových zariadení v telefóne Xlite, ktorý ich navyše aj po nastavení menil.

Syndikovať obsah