Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Windows

Outlook 2013 s IMAP - priecinok Dorucena posta (Inbox) prazdnyOutlook 2007 - chyba synchronizácie priečinkov 0x8004DF00


Pri synchronizácii priečinkov medzi klientom Outlook 2007 a IMAPS serverom poštový klient vyhodil následujúcu chybu

Lync Server 2010 Konfiguracia

 Lab environment:

3CX deployment a prepojenie 2 ustrední

3CX

Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Standard Edition nasadenie a konfigurácia

 
Microsoft Office Communications Server (ďalej len OCS), je riešenie pre firmy, ktoré poskytuje sledovanie prítomnosti, instant - messaging (IM), telefonovanie a videokonferencie.
 
·         Enterprise Voice – firemný telefón cez VoIP

Zmena preddefinovaného telnet klienta v dynagene za putty

Dynagen obsahuje cmd príkaz, ktorý umožňujú pripojenie na konzolu virtuálnych routrov priamo z jeho príikazového riadku, je to príkaz telnet. Tento príkaz v dynagene spustí preddefinovaného klienta a pripojí ho na lokálny, v net konfigu zadefinovaný port. Vo windows to znamená že sa spustí windows telnet klient. Toto predefinované nastavenie môžeme zmeniť tak, aby bol spúšťaný iný klient, napr. preferované Putty.

Spustenie Cisco SDM nad Dynagen vo Windows s použitím loopback rozhrania.

Vo vyšších semestroch CCNA a CCNP programu sa používa na konfiguráciu Cisco zariadení SDM (Seurity Device Manager). Tieto úlohy môžeme simulovať cez Dynagen a sieť daného PC kde dynagen beží. Tento článok dáva ukážku ako rozbehnúť v MS Windows SDM nad dynagenom bez potreby aktívneho hardvérového sieťového rozhrania, ale s využitím Loopbacku.

Syndikovať obsah