Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Záverečné práce

Bakalárske a diplomové práce

Riešenia komunikačných platforiem pre služby SIMPLE

Autor: MELIŠ, Marek

Vedúci: Ing. Pavel Segeč, PhD.

Názov: Riešenia komunikačných platforiem pre služby SIMPLE

Prototyp IMS komunikačnej platformy v Kamailio

Autor: TROJÁK, Ľubomír

Vedúci: Ing. Pavel Segeč, PhD.

Diplomové a bakalárske práce vyžívajúce program OPNET

Prehľad záverečných prác, ktoré využívali program OPNET Modeler, s odkazmi na plné texty prác vo formáte PDF a hotové projekty vytvorené v OPNETe v ZIP archívoch. 

 


OPNET - Simulácia siete ŽU

Autor: Jozef Klačko

Vedúci: Ing. Ľudovít Mikuš, PhD.Peter Smitka - QoS architecture design in IP telephony


Diplomová práca sa zaoberá QoS sieťovými mechanizmami na zabezpečenie kvality IP telefónnych hovorov v zmiešaných sieťach. Popisuje možnosti zabezpečenia, ich praktickú konfiguráciu a taktiež testuje ich účinnosť na testovacej sieti zostavenej v laboratóriu. Andrej Krivulčík - Integrovaný portál o sieťových technológiách s použitím CMS


Cieľom mojej bakalárskej práce je analyzovať možnosti, navrhnúť a vytvoriť riešenie internetového portálu zameraného na správu obsahu o sieťových technológiách. Portál má byť postavený na internetovom CMS systéme, ktorý bolo treba vybrať s ohľadom na požiadavky kladené na funkčnosť portálu. Okrem určenia potrebných prostriedkov a ich nasadenia bolo úlohou aj vytvoriť niekoľko grafických návrhov pre nasadenie na portáli.

Syndikovať obsah