Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

VirtualBox, VB images

Inštalácia Debian vo VirtualBoxe - problém IPv6 TCO

Installing BackTrack 4.0 on VirtualBox

Prerequisities:

Steps:

1) Create a linux virtualPC inside of the VirtualBox and settup its parameters (RAM, number of CPU, disk size (8GB be enough), Network connection)

2) Insert iso image into a virtual CD

3) Boot the Backtrack as a live distro

Inštalácia debian servera vo VM VirtualBox

Tento návod nadväzuje na článok Vytvorenie virtuálneho počítača vo Virtualboxe, kde sme si vytvorili VB stroj ako prípravu pre inštaláciu vlastného operačného systému.Vytvorenie virtuálneho počítača vo Virtualboxe


Tento návod vznikol pre potreby vyučovania cvičení predmetu Počítačové siete 3. V návode vytvoríme virtuálny stroj pre debian server a nastavíme bridgovené sieťové prepojenie so sieťovou kartou hostujúceho PC.

Syndikovať obsah