Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

IP QoS, Scheduling tools, References, Tools

QoS tools - list

The page provides summarized view of QoS tools, which we are using.

A B C D E F G H N O P R S T V W X Y Z

 

A

D

Dummynet

web: http://info.iet.unipi.it/~luigi/dummynet/

Licence: free

Platform: BSD, MAC OS XLiteratúra k pochopeniu mechanizmu RED (RFC a odborné články)


Aktuálne verzie RFC týkajúce sa mechanizmu RED

 Vyhľadávanie zdrojových súborov v OPNETe (*.c, *.cpp) a implementácia RED algoritmu v OPNETe


Drvivá väčšina zdrojových súborov k Opnetu  je umiestnených vo vnorených adresároch priečinku: C:\Program Files\OPNET\16.0.A\models\std\

 

Implementácia mechanizmu RED, WRED na cisco smerovačoch - základné info

 

Nástroje na predchádzanie zahlteniu (Congestion Avoidance)

Konfigurácia FIFO mechanizmu na Cisco smerovačoch

Pre konfiguráciu FIFO mechanizmu neexistuje na cisco smerovačoch žiaden explicitný príkaz. Konfigurácia FIFO sa vykonáva tak, že je potrebné na danom rozhraní vypnúť všetký iné obslužné mechanizmy ak sú použité. Napríklad, na sériovej linke o rychlosti E1 a nižšej cisco IOS používa defaultne WFQ mechanizmus, spustenie FIFO sa vykonáva tak, že vypnem WFQ príkazom:

Syndikovať obsah