Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Joomla! 1.5, Komponenty, PluginJCE editor plugin - problém s inštaláciou


Po upgrade JCE admin komponenty vznikol problém s inštaláciou JCE editor plugin-u, kde joomla inštalátor hlásil chybu:


 

Problém uploadu obrázkov cez Joomla1.5 JCE image manažéra.

Komponent Joomla! editor JCE a jeho image manager nedovoľuje vybrať obrázok na upload. Tlačítko Add file nereaguje.

 

Riešenie, ktoré mi pomohlo je zmena konfigurácia JCE editora z upload cez Flash na HTML

COMPONENTS -> JCE ADMIN -> CONFIGURATION -> PLUGINS >> Upload Method

Chyba pri inštalácií komponenty na Joomla1.5 - JFolder

Pri inštalácii komponentov hádže chybu:

JFolder::create: Could not create directory

Warning! Failed to move file.

Treba skontrolovať v Global configuration -> Server, či sedí nastavenie Temp, napr.

Path to Temp-folder: /home/palo/www.testkis.kis.fri.uniza.sk/tmp

 

Upgrade Docman 1.4.x na 1.4 stable

Upgrade komponentu Docman a jeho add-ons.


Upgrade podľa inštrukcií pôjde bez straty dát, s výnimkou zachovania konfigu a tém. Vyskúšame:
---------------------------------------

1. Zálohuj portál, napr. cez JoomlaPackZmena favicon pre Joomla


Joomla používa defaultnú ikonu favicon.ico, ktorú tvorí Joomla logo. Ak chceme túto ikonu webu zmeniť, musíme si vytvoriť vlastnú ikonu (rozmer favicon.ico je 16x16 pixel) a uložiť ju do adresára /images, v rámci našej inštalácie systému Joomla. Súbor ikony musí byť pomenovany favicon.ico.

 

Syndikovať obsah