Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

NetAcad, Exercises, CCNA, CCNP

Loki - L3 packet generation and manipulation tool

Notes: Loki is a Python based framework implementing many packet generation and attack modules for Layer 3 protocols, including BGP, LDP, OSPF, VRRP and quite a few others.

Web:

How to find a right server - nslookup and dig dns command line tools

 A simple comparison of the nslookup command, the Microsoft DNS tool, and dig, the linux/win based command alternative.

 

Cisco Catalyst 2960 switch IOS recovery

Sometimes in my lab happens that students delete IOS of the switch from its flash. Unfortunately switches does not have rommon to realize quick IOS recovery over tftp. Only one way is over Xmodem.

Cat 2960 switchIOS recovery

To speed up the process of the recovery we may setup Xmodem speed to higher rate as default 9600 bits:

Set the speed rate to 115200 baud on the switch prompt of the switch:

Configuration of the RIPv2 authentication

In this article I will configure, debug and shows the process of RIPv2 authentication.

 

Authentication methods

  1. Plain text
  2. MD5

 

Note 1: When using plain text authentication mode, make sure that the following parameters are matching on neighboring routers for successful authentication.

  • Key-string

  • Authentication modeÚloha - OSPF - PPP - DHCP - NAT - VLAN


Autor: Segeč

CCNA semester: 4

Verzia: 3.1

Úloha na preskúšanie z oblastí: OSPF s auntentifikáciou, PPP, NAT, DHCP, VLANÚloha - RIP - PPP - NAT - DHCP


Autor: Segeč

CCNA semester: 4

Verzia: 3.1

Úloha na preskúšanie z oblastí: RIP, PPP, NAT, DHCP

Zmena preddefinovaného telnet klienta v dynagene za putty

Dynagen obsahuje cmd príkaz, ktorý umožňujú pripojenie na konzolu virtuálnych routrov priamo z jeho príikazového riadku, je to príkaz telnet. Tento príkaz v dynagene spustí preddefinovaného klienta a pripojí ho na lokálny, v net konfigu zadefinovaný port. Vo windows to znamená že sa spustí windows telnet klient. Toto predefinované nastavenie môžeme zmeniť tak, aby bol spúšťaný iný klient, napr. preferované Putty.

Ako a kde stiahnúť Cisco SDM manager

Security Device Manager, alebo SDM je možné stiahnúť zo stránok Cisco, z následujúceho linku

http://www.cisco.com/pcgi-bin/tablebuild.pl/sdm

Je však potrebné mať vytvorený na Cisco online účet. Pokiaľ žiaden nemáte, dá sa bezplatne urobiť CCO účet.

Spustenie Cisco SDM nad Dynagen vo Windows s použitím loopback rozhrania.

Vo vyšších semestroch CCNA a CCNP programu sa používa na konfiguráciu Cisco zariadení SDM (Seurity Device Manager). Tieto úlohy môžeme simulovať cez Dynagen a sieť daného PC kde dynagen beží. Tento článok dáva ukážku ako rozbehnúť v MS Windows SDM nad dynagenom bez potreby aktívneho hardvérového sieťového rozhrania, ale s využitím Loopbacku.Possible bugs/limitations encountered in Cisco's RIP implementation


  1. Default route origination not working reliably.
  2. Automatic summarization turned on causes major networks to be propagated throughout the RIP domain with a metric of 1.
  3. Using RIPv2 on NBMA hub-and-spoke topology causes the hub router to rewrite the next hop field in the RIPv2 update to the IP address of the spoke router advertising the originalupdate, thereby creating reachability issues
Syndikovať obsah