Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

SIP, OpenSER, SER, SIP references, SIP UA, Služby, CPL, Nástroje, NAT, FW, SIP Availability, SipXecs, Asterisk, Security, Kamailio, FreeSWITCH, Other SIP Servers, OpenSIPS, Application servers, Mobicents, Testing

Analýza implementácie TLS v SIP klientoch

Analýza implementácie TLS v SIP klientoch

Autor: Mária Lednická, InžProjekt 1, KIS FRI ŽU 2014

Tvorba inštalačných .deb balíčkov pre FreeSWITCH v Debiane

Balíčkovanie FreeSWITCH-u pre Debian

Autor: Zdenko Holeša, InžProjekt 1, KIS FRI ŽU 2014

Inštalácia Kamailio 4.x s websoscket-mi

Návod vypracoval: Andrián Krištof

 

Inštalácia Kamailia vo verzii 4.x je skoro identická s pôvodnými verziami. Keďže Kamailio sa nenachádza priamo v oficiálnom repozitári, treba si ho pridať

wget http://deb.kamailio.org/kamailiodebkey.gpg
apt-key add kamailiodebkey.gpg

Do súboru /etc/apt/sources.list pridáme 2 riadky (záleží, či ako distribúciu linuxu máte squeezy, wheezy ...)

Prepojenie Asterisk a Cisco IP Communicator Skinny protokolom

Použité boli Asterisk 11.8.0, Cisco IP Communicator 7.0.2.0 a aTFTP server 0.7.dfsg-11

Predpokladáme, že používaťeľ má nainštalovaný Asterisk a Cisco IP Communicator.

Communicator potrebuje TFTP server, z ktorého si stiahne konfiguračné súbory, pozadia, zvonenia atď.

Na Debianovských systémoch nainštalujeme TFTP server

apt-get install atftpd

Vytvoríme mu priečinok a pridelíme práva

Multimediálne komunikačné platformy nad SIP - prepojenie Kamilio + FreeSWITCH

Inštalácia PBX Kamailio 4.0.3

 

Kamailio sa priamo nenachádza v balíčkových repozitároch Debianu. Je potrebné ho pridať. Stačí, ak do súboru /etc/apt/sources.list pridáme na koniec dva riadky:

deb http://deb.kamailio.org/kamailio whezy main
deb-src http://deb.kamailio.org/kamailio wheezy main

 

SIPp inštalácia a obsluha pre Linux

Tento návod popisuje inštaláciu balíka SIPp, ktorý slúži na testovanie výkonnosti SIP serverov.

 

Problematika Ipv4 a Ipv6 klientov pri SIP Proxy serveroch

 

 

SIP, Kamailio, IPv4/IPv6

 

1.     Ciele

 

Na Virtual Boxe nainštalovať operačný systém Debian

Urobiť komunikáciu Windows –> Debian -> internet

Na Debiane spraviť DNS server

Kamailio 3.2 štandardná routovacia logika - vývojový diagram

Tento diagram znázorňuje routovaciu logiku Kamailia, verzia 3.2. Zmyslom vzniku tohto diagramu bolo pomôcť ľuďom ľahšie pochopiť konfiguračný súbor (route logic) Kamailia a pohybovať sa v ňom efektívnejšie. Diagram by mal tiež slúžiť ako pomôcka pri modifikovaní routovacej logiky.

Väčšina routovacích blokov (hlavne tie, ktoré môžu ukončiť celý routovací skript (exit)) je zobrazených a usporiadaných.

Sip klienti - prehľad vlastností - November 2011

Tabuľka poskytuje prehľad vlastností deviatich aktuálne vyvíjaných a dostupných open source SIP klientov pre rôzne OS:

 

Installing and configuring Homer SIP capture server - debian 64b squeeze - howto

Description: Homer is an Open Source SIP Capture server by Alexandr Dubovikov & Friends, based on OpenSER/Kamailio and supporting HEPv1/v2 (Homer Encapsulation Protocol) & IP proto 4 (IPIP) encapsulation and monitoring/mirroring port capture modes. Homer ships with a flexible and lightweight capture agent for unsupported scenarios and a powerful browser based UI (webHomer).

Web:

http://sipcapture.org/

http://code.google.com/p/homer/

Syndikovať obsah