Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Sieťová bezpečnosť, Analyzers, Attacks, Tools, Logon, TLS

Inštalácia Molocha

Using ipgrab for SIP diagnostic

Ipgrab is an network protocol grab utility which may be used for a SIP message sniffing/analyzing. Ipgrab may be installed directly from debian repository:

apt-get install ipgrab

The usage for SIP message analysis may look like

Installing BackTrack 5.0 64bit GNOME on VirtualBox

Prerequisities:

Steps:

1) Create a linux virtualPC inside of the VirtualBox and settup its parameters (RAM, number of CPU, disk size (8GB be enough), Network connection)

2) Insert iso image into a virtual CD

3) Boot the Backtrack as a live distro

Security tools - list

The page provides summarized view of security tools, which we used.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

 

A

Aircrack-ng

web: http://www.aircrack-ng.org/

NMAP - discovery options

Nmap discovery options:

Configuring TLS support in Kamailio 3.1 - Howto

This article continue on series of articles about the Kamailio 3.1.x SIP proxy deployed on debian lenny and its features. In previous articles we have:

1) installed clear Kamailio 3.1.x server

2) added Mysql support for persistance location storage

Princíp činnosti TLS

Úvod

Protokol TLS ( Transport Layer Security ) a jeho predchodca SSL ( Secure Sockets Layer) sú kryptografické protokoly, ktoré umožnujú bezpečnú komunikáciu v rámci internetu. Primárne bol vyvinutý pre službu http, ale úspešne sa používa aj pre iné služby ako sú email, internet faxing či voice-over-IP (VoIP).

Bezpečnosť IP telefónie / Security of the IP Telephony

Článok založený na semestrálnych prácach z predmetu AS, autori/authors: Vladislav Brienik, Marek Kapičák.

Vedúci: Ing. Pavel Segeč, PhD.Elcomsoft Wireless Security Advisor - nástroj na audit wifi sietí


Licencia: platený

Web: http://www.elcomsoft.com/ewsa.html

v pnuke 30dňovy trial

 

 

Nástroj na skúmanie zabepečenia WiFi siete, okrem CPU používa na výpočet aj GPU Nvidia. Podľa info láme aj WPA.

THC Hydra - logon tools

web: http://freeworld.thc.org/thc-hydra/

Nástroj na lámanie hesiel. Vhodný pokiaľ máme zoznamy mien a hesiel, napr. default pass list pre zariadenia

 

Syndikovať obsah