Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Application servers, Mobicents

Mobicents - SIP presence príklady Internal Publisher a Internal Subscriber

Mobicents SIP presence príklady: Internal Publisher a Internal Subscriber

 

Mobicents SIP presence Service

 

Mobicents - príklad SLEE Connectivity

Mobicents JAIN SLEE SleeConnectivity Example

 

Úvod

 

Mobicents - príklad SIP - UAS

Mobicents JAIN SLEE SIP UAS Example

 

Jedná sa o jednoduchý SIP UAS príklad. Znázorňuje, ako jednoducho môže JAIN SLEE SIP ovládať UAS call leg.

 

Úvod

 

Mobicents - príklad Wake Up Service

Mobicents JAIN SLEE SIP Wake Up Example

 

                Tento príklad je jednoduchá ukážka, ako použiť JSLEE timer facility (časovač) a ako tvoriť správne SIP správy pre interakciu medzi SIP User Agentami.

 

Úvod

 

Mobicents - príklad Chat Server

Chat Server

 

                Demonštruje porporu pre MESSAGE SIP Extenziu. Tento príklad je založený na chatroom serverovej ukážky z BEA dev2dev projektu a bol upravený, aby spĺňal požiadavky JSR 289.

Mobicents - príklad Speed Dial - Location Service a Composed Application

Speed Dial - Location Service : a Composed Application

 

Speed Dial a Location Service sú spojené a vytvárajú novú službu. Speed Dial proxuje speed dial číslo na SIP adresu, potom Location Service proxuje hovor na aktuálnu lokáciu príjemcu hovoru.

 

Mobicents - príklad Speed Dial

Speed Dial

 

Demonštruje ako implementovať urýchlené vytáčanie pre SIP adresy. Demonštrácia používa statický zoznam vytáčaných čísel. Čísla sú prekladané na kompletné adresy založené na prioritnej konfigurácií. SIP adresy sú "proxované" bez record-routingu, alebo supervised módu.

Mobicents - príklad The Location Service

The Location Service

 

                Demonštruje lokačnú službu, ktorá vykonáva vyhľadávanie založené na požadovanej URI v tvrdo kódovanom liste adries. Request je "proxovaný" na skupinu cieľových adries asociovaných s touto URI.

 

Mobicents - príklad The Call Controller Service

Call Controller Service : a Composed Application

 

Táto služba predstavuje spojenie dvoch služieb: Call Blocking a Call Forwarding.

Oba zoznamy blokovaných používateľov a používateľov pre službu call forwarding sú napevno naprogramované. Presne podľa príkladov akoby fungovali samostatne.

 

Mobicents - príklad Call Forwarding

Call Forwarding

 

Syndikovať obsah