Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Instant messaging, XMPP, SIMPLE

Inštalácia Jabberd2 servera na Ubuntu 10.10 Maverick

Jabberd2 server je aplikačný server pracujúci s XMPP protokolom. Tento návod popisuje základnú inštaláciu a konfiguráciu na operačnom systéme Ubuntu 10.10 Maverick.

 

Aby tento návod fungoval, je potrebné aby ste boli prihlásený v privilegovanom režime.

Inštalácia Openfire servera na Debian Lenny

Openfire je open source instant messaging server využívajúci protokol XMPP (tiež známy ako jabber). Je napísaný v jazyku Java, vďaka čomu beží na ktorejkoľvek platforme.

Tento návod popisuje postup k základnej inštalácii a konfigurácii Openfire 3.7 pod operačným systémom Debian Lenny.

 

1. Do "/etc/apt/sources.list" treba doplniť (modifikovať) nasledujúce riadky:

Platí pre hlavný ftp server (pr. ftp.sk.debian.org/debian):

Configuring XCAP support for IM and presence over kamailio 3.1 - debian (lenny)


This article continue on series of articles about the Kamailio 3.1.x SIP proxy deployed on debian lenny and its features. In previous articles we have:

1) installed clear Kamailio 3.1.x server

2) added Mysql support for persistance location storageIM a presence (SIMPLE) nad SIP riešením SipXecs


Podpora SIP IM a presence (SIMPLE) na SipXecs (4.2) nie je implementovaná. Vývojári SipXecs z pohľadu služieb IM a presence sa spoliehaju na XMPP protokol (pred tým Jabber) a integrovali do SipXecs OpenFire XMPP server. Konzolu pre OpenFire nie je treba zvlášť spúšťať, nakoľko je integrovaná do SipXecs web GUI.

Configuring IM and presence on Kamailio 3.1 - Howto

This article continue on series of articles about the Kamailio 3.1.x SIP proxy deployed on debian lenny and its features. In previous articles we have:

1) installed clear Kamailio 3.1.x server

2) added Mysql support for persistance location storage

Syndikovať obsah