Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

SER, Other SIP Servers

Sipwise Provider CE 2.2 - quick test install on debian squeeze 64 bit

1. Installation

Prepare debian system, guide notes that it have to be lenny 64bit, first problem, installation did not work on lenny and latest sipwise provider require 6.x version of debian (squeeze), otherwise your installation will not be sucesfull. OS install without X win and other sw (use netinstall iso for example) with basic configuration.

Mobicents - SIP Servlets Server

1. Úvod do servera SIP servletov

 

Mobicents - úvod

       Jedná sa o prvú open-source platfromu certifikovanú pre súlad JSLEE 1.1 a SIP Servletov 1.1. Táto platforma prináša pre telekomunikačné platformy robustný, komponentný model a prostredie pre realizáciu. Dopĺňa J2EE na umožnenie konvergencie zvuku, videa a dát v inteligentných aplikáciach ďalšej generácie(next generation intelligent applications).SipXecs - inštalácia a základná konfigurácia


Semestrálna práca z predmetu Počítačové siete 3, Vypracoval L. Ševčík.

Dokumentácia obsahuje návod na inštaláciu SIP riešenia SIpXecs do prostredia VirtualBoxu.

 FreeSWITCH - inštalácia a základná konfigurácia servera


Semestrálna práca z predmetu Počítačové siete 3, Vypracoval M. Papučík

FreeSwitch

 

Obsah

 AsteriskNOW - inštalácia a konfigurácia SIP servera


Semestrálna práca z predmetu Počítačové siete 3, Vypracoval M. Galovič

 Elastix - inštalácia a konfigurácia servera


Semestrálna práca z predmetu Počítačové siete 3, Vypracoval G. Majtáň

 

Lync Server 2010 Konfiguracia

 Lab environment:

Nastavenie a používanie SIP servera TekSIP

Tento návod je súčasťou semestrálnej práce, kde sa riešil problém prepojenia TekSIP s riešením 3CX v klasickom trapezoidnom zapojení, umožňujúcom volanie medzi používateľmi v 3CX a používateľmi v TekSIP.

Spojenie SIP servera 3CX so serverom TekSIP

Nastavenie užívateľských informácií počas inštalácie.

 

Syndikovať obsah