Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

SIP UA

SIP User Agents(HW a SW telefóny)

Analýza implementácie TLS v SIP klientoch

Analýza implementácie TLS v SIP klientoch

Autor: Mária Lednická, InžProjekt 1, KIS FRI ŽU 2014

Sip klienti - prehľad vlastností - November 2011

Tabuľka poskytuje prehľad vlastností deviatich aktuálne vyvíjaných a dostupných open source SIP klientov pre rôzne OS:

 

Konfigurácia SIP klienta microSIP pre prostredie laboratórii B301 a B303

MicroSIP je SIP klient s malými pamäťovými nárokmi, ktorý ma implementovaný SIMPLE messaging, TLS a SRTP. Po jeho naištalovaní a spustení je potrebne korektne nastaviť účet. Aplikácia microSIP nema okno v poprepdí ale v system tray, kde ju je možné nájsť. Treba pravym klikom otvoriť kontextové okno a vybrať Accounts

 

Konfigurácia SIP klienta Qutecom pre prostredie laboratórii B301 a B303

Nastavenie telefónu QuteCom

Teraz si preberieme korektné nastavenie softvérového telefónu QuteCom. Je ho potrebne najprv spustiť. Po jeho spustení treba korektne pre danú laboratórnu zostavu nastavit nový účet, alebo modifikovať exitujúci. Vybrať možnosť Create a new profile

 

Ninja Lite - TPAD

Po stiahnutí programu a inštalácií vás program prevedie cez nastavenia kamery, slúchadiel a mikrofónu.

Hneď potom sa program spustí ale predtím vám nabehne tabuľka LOGIN

Qutecom

Najprv sme si vytvorili účty na verejnom SIP serveri (Iptel.org).

Následne sme nainštalovali program Qutecom 4.5.0 a prihlásili sme sa naň pomocou novovytvorených účtov na serveri Iptel.org .

 


 

 

Konfigurácia programu Ekiga

 

Na úvodnom cvičení z predmetu Počítačové siete 3 sme sa zaoberali rôznymi programami na prenos hlasu cez IP (VOIP), ktoré používajú protokol akým je napríklad SIP. Tento návod by mal pomôcť pri nastavovaní Ekigy.

 

Configuring IMS Boghe to use SIP over IPv6 for an IETF SIP network

After some testing I have found another SIP client, which shoud be used for SIP over IPv6 testing. The first one is Linhpone and the second one is IMS Boghe client. Right, Boghe is mainly IMS client, but may be used as an IETF SIP client, which allows to register and use an IETF SIP based network.

To make it working using IPv6 you have to change the following. Start the client and from the main menu choose Tools and Options. 

Configuring Linphone to use SIP over IPv6

In present days (start of the 2011) is not so easy to find SIP client which correctly support the using of IPv6. Up to now, with thanks of kamailio usr list, I found only one softphone and it is Linphone. It is quite simple softphone, but for IPv6 testing it is still enough.

To configure Linphone using IPv6 we have to change following:

 

Start linphone -> from main menu choose Preferences and on the fisrt tab check in USe IPv6 instead of IPv4Connecting IMS Boghe client to an IETF SIP network


Boghe IMS client can be used as the SIP client connecting to your IETF SIP network, for example those build up over kamailio.

The client settings, in my case, where I'm using ps.sip.uniza.sk domain with proper DNS and SRV records, it have to be:

Display Name: Palo
Public identity: sip:palo@ps.sip.uniza.sk
Pivate identity: palo@ps.sip.uniza.sk
Password: password
Realm: sip:ps.sip.uniza.sk

 

Now go to network tab and setup Proxy CSCF.

Syndikovať obsah