Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

CPLCreating and modifying CPL scripts using the CPLed


To create a SIP CPL service visually there is only one solution, the CPLed editor. The editor may be downloaded from the sourceforge archive. Latest version of the editor is 0.4, from the 2009. The editor is Java based and therefore is multiplatform. The editor allows to create CPL script visually through the GUI, but it require the CPL and SIP knowledge.

Konfigurácia OpenSER na podporu CPL

 

Článok založený na semestrálnych prácach z predmetu AS, autori: Marek Trnovszký, Marián Chlapečka, Miloš Januška, Jozef Kvasničák, Michal Staš

Súčasť úlohy: Navrhnite a zrealizujte CPL službu nad OpenSER s použitím a modifikovaním CPLEd. V prípade potreby modifikujte CPLEd editor podľa CPL špecifikácie.CPLed is back


CPL Editor

 

CPLed is an OpenSIPS tool for editing CPL scripts in a friendly and easy graphical way. It can be used as a standalone application or embedded in a web page as applet. It also provide CPL script transport functionalities via SIP and HTTP protocols.

 

web: http://sourceforge.net/projects/cpled/CPL editor by CPLEd


Popis editora

CPLEd je pod GPL licenciou voľne dostupný grafický editor jazyka CPL. Žial, vývojové práce boli ukončené pred dvoma rokmi a odvtedy na ňom autor Bogdan Andrei Iancu nepracuje. Je napísaný v Jave, založený na JAXP API pre parsovanie XML súborov (keďže CPL je podmnožinou XML) a na javax.swing pre GUI. Ide o jednoduchý program, ktorý sa dá spustiť ako applet alebo ako desktopová aplikácia. Jeho výzor ilustruje Obrázok.Call Processing Language (CPL)


Je jazyk použivaný na popisovanie a ovládanie Internet Telephony. Môže byť implementovaný na sieťových serveroch alebo user agent serveroch. Je navrhnutý tak, aby bol jednoduchý, rozšíriteľný, ľahko editovateľný grafickým klientom a nezávislý na operačnom systéme alebo signálnom protokole. Je vhodný na beh na serveroch, kde užívatelia nemajú povolené spúšťať ich vlastné programy, nakoľko CPL nemá žiadne

Story o OpenSERe a CPL

Ako rozbehať CPL na OpenSERe (Andrej Krivulčík):

Návod:http://www.kom.tu-darmstadt.de/~jschmitt/HowToSER_CPL.htm.

Syndikovať obsah