Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

OpenSIPS

Inštalácia OpenSIPs 1.7 s podporou TLS pod Debian Squeeze 6.0

Ak chceme použiť TLS v OpenSIPs, musíme ho skompilovať do jadra OpenSIPs. OpenSIPs teda musíme stiahnuť, skompilovať s podporou TLS a následne nainštalovať.

 

Skôr než sa dostaneme k samotnej inštalácii, musíme vyriešiť závislosti na balíčkoch.

 

OpenSIPs Control Panel installation on Debian

Installation OpenSIPs Control Panel on Debian Squeeze 32 bit.

 

 Control pannel does not work correctly yet !!!

 

Download tarball from http://opensips-cp.sourceforge.net/
upack into /var/www/ directory

 

Installation of apache server:

install apache2
apt-get install apache2

in file /etc/apache2/apache2.conf add

Syndikovať obsah