Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Kamailio

Inštalácia Kamailio 4.x s websoscket-mi

Návod vypracoval: Andrián Krištof

 

Inštalácia Kamailia vo verzii 4.x je skoro identická s pôvodnými verziami. Keďže Kamailio sa nenachádza priamo v oficiálnom repozitári, treba si ho pridať

wget http://deb.kamailio.org/kamailiodebkey.gpg
apt-key add kamailiodebkey.gpg

Do súboru /etc/apt/sources.list pridáme 2 riadky (záleží, či ako distribúciu linuxu máte squeezy, wheezy ...)

Multimediálne komunikačné platformy nad SIP - prepojenie Kamilio + FreeSWITCH

Inštalácia PBX Kamailio 4.0.3

 

Kamailio sa priamo nenachádza v balíčkových repozitároch Debianu. Je potrebné ho pridať. Stačí, ak do súboru /etc/apt/sources.list pridáme na koniec dva riadky:

deb http://deb.kamailio.org/kamailio whezy main
deb-src http://deb.kamailio.org/kamailio wheezy main

 

Problematika Ipv4 a Ipv6 klientov pri SIP Proxy serveroch

 

 

SIP, Kamailio, IPv4/IPv6

 

1.     Ciele

 

Na Virtual Boxe nainštalovať operačný systém Debian

Urobiť komunikáciu Windows –> Debian -> internet

Na Debiane spraviť DNS server

Kamailio 3.2 štandardná routovacia logika - vývojový diagram

Tento diagram znázorňuje routovaciu logiku Kamailia, verzia 3.2. Zmyslom vzniku tohto diagramu bolo pomôcť ľuďom ľahšie pochopiť konfiguračný súbor (route logic) Kamailia a pohybovať sa v ňom efektívnejšie. Diagram by mal tiež slúžiť ako pomôcka pri modifikovaní routovacej logiky.

Väčšina routovacích blokov (hlavne tie, ktoré môžu ukončiť celý routovací skript (exit)) je zobrazených a usporiadaných.

Installing and configuring Homer SIP capture server - debian 64b squeeze - howto

Description: Homer is an Open Source SIP Capture server by Alexandr Dubovikov & Friends, based on OpenSER/Kamailio and supporting HEPv1/v2 (Homer Encapsulation Protocol) & IP proto 4 (IPIP) encapsulation and monitoring/mirroring port capture modes. Homer ships with a flexible and lightweight capture agent for unsupported scenarios and a powerful browser based UI (webHomer).

Web:

http://sipcapture.org/

http://code.google.com/p/homer/

Upgrade Kamailio 3.1.2 to 3.2 - debian lenny

Migration from 3.1.2 to Kamailio 3.2 requires upgrade of installed packages, database structures and configuration file.

Upgrade of Packages

First, we have to add correct debian repository of kamailio version 3.2. So open your source list file

vim /etc/apt/source.list

and add:

for ''Debian Lenny''

deb http://deb.kamailio.org/kamailio32 lenny main
deb-src http://deb.kamailio.org/kamailio32 lenny main

for ''Debian Squeeze''.

Kamailio 3.1 with a text file database (DBTEXT)

The article describes how to add simple database support for the Kamailio 3.1.0 server. As the database ext files are used. Activities described here are following the basic Kamailio server installation, described in the article Installing Kamailio 3.1 on debian lenny.

We are trying this as the part of our performance tests.

 

Kamailio 3.1 with IPv6

Sercmd - a Kamailio (OpenSER) 3.0.0 command line interface

Kamailio 3.0 provides a command line interface: sercmd. Sercmd allows to connect to running instance of Kamailio, either on same or remote system.

If we like to use it, we have to first enable the ctl module in kamailio.cfg.

Module's readme is available at: http://kamailio.org/docs/modules/3.0.x/modules/ctl.html

To use it just type 

sercmd

To see the list of available options type2011 - portál nil.uniza.sk ocenený "Kamailio 2010 award"


Kamailio 2010 awardNáš portál http://nil.uniza.sk získal ocenenie "Kamailio 2010 award" v kategórií "Academic Environment". Portál publikoval radu tutoriálov o nasadení SIP servera Kamailio, za ktoré aj bol ocenený.

Syndikovať obsah