Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Asterisk

Prepojenie Asterisk a Cisco IP Communicator Skinny protokolom

Použité boli Asterisk 11.8.0, Cisco IP Communicator 7.0.2.0 a aTFTP server 0.7.dfsg-11

Predpokladáme, že používaťeľ má nainštalovaný Asterisk a Cisco IP Communicator.

Communicator potrebuje TFTP server, z ktorého si stiahne konfiguračné súbory, pozadia, zvonenia atď.

Na Debianovských systémoch nainštalujeme TFTP server

apt-get install atftpd

Vytvoríme mu priečinok a pridelíme práva

Inštalácia a konfigurácia Asterisk 1.8 s modulmi pre ODBC a DAHDI na Debian (lenny)

Tento návod popisuje inštaláciu servera Asterisk 1.8.4 spolu s modulom ODBC pre podporu MySQL databázy a modulom DAHDI pre podporu časovača. Časovač je nevyhnutný pre správne fungovanie niektorých aplikácií, využíva ho napríklad aplikácia MeetMe, ktorá slúži na konferencie.
 
Najprv sa uistíme, že všetky balíky sú aktuálne:
apt-get update

Zdieľanie „dialplanu“ medzi Asterisk a Sipxec serverom

Zdieľanie „dialplanu“ medzi Asterisk a Sipxec serverom

Za účelom zdieľania dialplanu boli použité verzie asterisk 1.8.0 a SipXec. Prepojenie týchto dvoch VoIP serverov sa realizuje z viacerých dôvodov, ako sú napr. využitie asterisku ako PSTN brány, alebo podpory konferenčných hovorov, či zdieľanie dialplánu.

Asterisk SIP URI dial

; Script constants
MYDOMAIN => c.local
;MYFQDN => "domena"

[macro-dial]
exten => s,1,NoOp(Outbound SIP URI call ${ARG1})
exten => s,2,Dial(SIP/${ARG1})
exten => s,3,Congestion()

[skuska]
exten => _.,1,NoOp(Incoming Call from house extension ${CALLERID} for ${EXTEN}@${SIPDOMAIN})
exten => _.,2,GotoIf($[${LEN(${SIPDOMAIN})} = 0]?10)
exten => _.,3,GotoIf($[${SIPDOMAIN} = ${MYDOMAIN}]?10)
exten => _.,4,GotoIf($[${SIPDOMAIN} = ${MYFQDN}]?10)

Zabezpečenie SIP prostredníctvom TLS - Asterisk

 

 Úvod

Pre úspešné implementovanie zabezpečenia TLS na protokol SIP je nutné aby pri kom-

pilácii bol zahrnutý aj modul res crypto. Práve tento modul nám zabezpečuje kryp-

tografické funkcie a metódy. Nasledovné postupy sú testované na servery asterisk 1.8.0 aInštalácia a základné nastavenie Asterisk servera


Inštalácia a základné nastavenie Asterisk servera

Ako verzia asterisku bola zvolená verzia 1.8.0, ktorá je najnovšou stabilnou verziou. Navyše disponuje podporou TLS a SRTP. Návod je platný pre debian-like systémy ( Debian 5 Lenny a Ubuntu 10.04 LTS). Oba tieto systémy obsahujú asterisk vo svojich repozitároch. Avšak nie spomínanú verziu
1.8.0.

Logovanie hovorov + tarifikácia v Asterisku

Tento sa dá riešiť cez prepojenie Asterisk ústredne s databázou MySQL. Asterisk podporuje prepojenie s touto databázou pomocou vlastného modulu, ktorý je potrebné zapnúť v súbore modules.conf

 


load => cdr_addon_mysql.so

 

Definovanie SIP účtu pre Asterisk

pre nasavenie SIP účtu v Asterisk-u je možné použiť tieto parametre:

 

type = "user" -tento typ sa používa pre autentifikáciu prichádzajúcich (incoming) hovorov
       "peer" -typ pre odchádzajúce (outcoming) hovory
       "friend" -pre oba predchádzajúce typy

 

callerid =popis volajúceho

Odkazová schránka -Asterisk Voicemail

Ide o odkazovú službu.

 

Je potrebné túto službu zadefinovať v dialplan-e, čiže v súbore extensions.conf:

 

Syndikovať obsah