Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

OSPF

Konfigurácia a overenie plain text OSPF autentifikácie

V tomto článku rozoberieme plain text OSPF autentifikáciu a jej overenie na smerovačoch Cisco. Simulácia bude vykonaná v nástroji Dynamips/Dynagen .

Spôsoby autentifikácie

Na Cisco  smerovačoch sú podporované dve metódy autentifikácie SOPF smerovačov

Konfigurácia a overenie MD5 OSPF autentifikácie

V tomto článku rozoberieme MD5 OSPF autentifikáciu a jej overenie na smerovačoch Cisco. Simulácia bude vykonaná v nástroji Dynamips/Dynagen .

Spôsoby autentifikácie

Na Cisco smerovačoch sú podporované dve metódy autentifikácie SOPF smerovačov

Syndikovať obsah