Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Monitoring

Konfigurácia SNMP služby na Cisco ASA 5510

SNMP agent na ASA môže vykonávať SNMP funkcie :

  • Odpovedať na SNMP dotazy (poll režim) z NMS serverov.
  • Samostatne zasielať trapy na NMS server v prípade vyskytnutia danej udalosti.

Spustenie SNMP agenta sa vykoná následovne:

Syndikovať obsah