Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

ASA

Obnova hesla na Cisco firewalle ASA 5505

Autori: Dočár, Drozdík, Kasala

Obnovu hesla na Cisco FW ASA 5505 je možné vykonať následovným spôsobom:

1. Potrebujeme OS pre danú verziu ASA, napr. získanú z inej ASA rovnakej verzie pomocou TFTP

Na to potrebujeme:

Syndikovať obsah