Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Praktické - Cisco

Konfigurácia dvoch smerovačov vo funkcii Frame-Relay mračnaProblem with unpacking ASA image with unpack 0.1-win tool


When I was trying to unpack ASA 8 image using GNS3 utility unpack0.1-win on my windows 7, I always received following error:Cisco-Linksys SRW 248G4 - system firmware recovery


In this article I will describe how to proceed if your firmware upgrade on SRW 248G4 switch failed and the switch then stop working.

I have found only one solution how to recover from this disaster and it is sending a new firmware over PC serial (COM) port using xmodem protocol. A new firmware can be send to the failed switch with the help of Startup menu of the switch. The Startup menu can be entered when the switch is booting.

So, steps are following:

Zmena preddefinovaného telnet klienta v dynagene za putty

Dynagen obsahuje cmd príkaz, ktorý umožňujú pripojenie na konzolu virtuálnych routrov priamo z jeho príikazového riadku, je to príkaz telnet. Tento príkaz v dynagene spustí preddefinovaného klienta a pripojí ho na lokálny, v net konfigu zadefinovaný port. Vo windows to znamená že sa spustí windows telnet klient. Toto predefinované nastavenie môžeme zmeniť tak, aby bol spúšťaný iný klient, napr. preferované Putty.

Ako a kde stiahnúť Cisco SDM manager

Security Device Manager, alebo SDM je možné stiahnúť zo stránok Cisco, z následujúceho linku

http://www.cisco.com/pcgi-bin/tablebuild.pl/sdm

Je však potrebné mať vytvorený na Cisco online účet. Pokiaľ žiaden nemáte, dá sa bezplatne urobiť CCO účet.

Spustenie Cisco SDM nad Dynagen vo Windows s použitím loopback rozhrania.

Vo vyšších semestroch CCNA a CCNP programu sa používa na konfiguráciu Cisco zariadení SDM (Seurity Device Manager). Tieto úlohy môžeme simulovať cez Dynagen a sieť daného PC kde dynagen beží. Tento článok dáva ukážku ako rozbehnúť v MS Windows SDM nad dynagenom bez potreby aktívneho hardvérového sieťového rozhrania, ale s využitím Loopbacku.

Obnova zmazaného IOS na Cisco 2600 z iného routra cez TFTP a tftpdnld

V labákoch sa nám často stáva, že študent zmaže celý IOS a nie startup-config. Vtedy treba IOS čo najskôr obnoviť. Jedna cesta je cez COM port PC, čo je dosť zdĺhavé, rádovo desiatky minút. Druhá je možnosť cez TFTP server. Buď v zapojení PC - crossUTP - router, kde na PC musíme mať naištalovaný TFTP server a pripravený IOS. Druhá možnosť je použiť ako TFTP server priamo router s platným a vhodným IOS-om. Tento prípad rozvediem.

Catalyst 2960 - obnova hesla

Obnova zabudnutého alebo strateného hesla

Defaultná konfigurácia prepínača umožňuje koncovému užívateľovi, ktorý ma fyzický prístup k prepínaču obnoviť stratené heslo prerušením bootovacieho preocesu prepínača a následne popísanou procedúrou.Kalkulačka na počítanie IP subsietí


Jednoduchá webová kalkulačka na delenie IP adresného priestoru do subsietí cez VLSM:

 

http://vlsm-calc.net/

Konfigurácia zrkadlenia portov (port mirroring) na prepínačoch Cisco

Občas je užitočné získať prehľad o prevádzke, ktorá prechádza niektorými (všetkými) portami prepínača. Na tento účel je možné použiť jednoduchú funkciu zrkadlenia portov, ktorá vlastne znamená, že rámce vstupujúce cez zdrojové zrkadlené porty / port (source interface) sú kopírované (zrkadlené) na cieľový port. Túto technológiu Cisco nazýva Switched Port Analyzer (SPAN).

 

Syndikovať obsah